Προβλήματα κατά την ενεργοποίηση

Αν εντοπίσετε πρόβλημα όταν ο υπολογιστής σας συνδέεται με τους διακομιστές της Symantec για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης, ελέγξτε πρώτα τη σύνδεσή σας στο Internet. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν διαθέτετε λογισμικό γονικού ελέγχου, είτε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας είτε μέσω του παρόχου υπηρεσιών Internet, το οποίο ενδέχεται να εμποδίζει τη σύνδεση.

Αν υποπτεύεστε ότι ο γονικός έλεγχος ενδέχεται να εμποδίζει τη σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του γονικού ελέγχου, ούτως ώστε να μην εμποδίζει τη διαδικασία ενεργοποίησης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση των παραμέτρων, πρέπει να συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή στο λογισμικό γονικού ελέγχου ή στο Internet μέσω της υπηρεσίας παροχής Internet που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθείτε στο Internet, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που αφορούν τις ρυθμίσεις διαμεσολαβητή. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διαμεσολαβητή, μεταβείτε στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton και έπειτα στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαχείρισης > Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου > Ρύθμιση παραμέτρων.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1027338_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2017