Το Norton 360 δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή

Το Norton σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε εξωτερικά μέσα, όπως μονάδες USB.

Όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε μονάδες USB, το Norton δημιουργεί ένα μέσο με δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης.

Το Norton δημιουργεί το ARestore.exe στα εξωτερικά μέσα, γεγονός που σας επιτρέπει να επαναφέρετε με ευκολία τα αρχεία σας. Κατά την εκκίνηση του ARestore.exe, το Norton εκκινεί το παράθυρο Portable Restore.

Στο παράθυρο Portable Restore, μπορείτε να δείτε τις επιλογές Επιλογή αρχείων για επαναφορά και Εκκίνηση του Norton Security. Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Norton 360, μπορείτε να δείτε την επιλογή Εκκίνηση του Norton 360.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση του Norton 360 σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Norton Security, λαμβάνετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

Το Norton 360 δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτό το μηχάνημα

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, επειδή το Portable Restore αναζητά το Norton 360. Το Norton 360 δεν βρέθηκε, επειδή έχετε απεγκαταστήσει το Norton 360 και έχετε εγκαταστήσει το Norton Security.

Τα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας είναι ασφαλή και εξακολουθείτε να μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας το Norton Security που εγκαταστήσατε.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v101600333_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2017