Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για το λογαριασμό Norton

Τι είναι ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων;

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι μια λειτουργία ασφαλείας, η οποία παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια προσθέτοντας ένα δεύτερο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό Norton. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Norton που διαθέτετε και έναν ειδικό κωδικό επαλήθευσης, όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό Norton. Ο κωδικός αυτός είναι ειδικός για το λογαριασμό Norton που διαθέτετε και αλλάζει, κάθε φορά που πραγματοποιείτε είσοδο.

Η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο προστασίας για τη διαχείριση του λογαριασμού Norton. Αν προσθέσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, η πρόσβαση στο λογαριασμό Norton δεν θα είναι δυνατή ακόμα και αν ένα άτομο κλέψει ή μαντέψει τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς απαιτείται επίσης ο κωδικός που αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας για τη σύνδεση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v100023155_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 11/10/2016