Συμβατότητα του Norton Family με άλλα προγράμματα γονικού ελέγχου

Δεν συνιστάται να εγκαθιστάτε περισσότερα από ένα προγράμματα γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας. Το Norton Family δεν λειτουργεί με άλλα προγράμματα γονικού ελέγχου. Το Norton Family ενδέχεται να μην λειτουργεί ή να μην παρακολουθεί τις δραστηριότητες στο Internet όταν έχει εγκατασταθεί με άλλα προγράμματα γονικού ελέγχου. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο τα πολλαπλά προγράμματα γονικού ελέγχου φιλτράρουν την κίνηση στο Internet. Συνιστάται η απεγκατάσταση οποιουδήποτε άλλου προγράμματος γονικού ελέγχου από τον υπολογιστή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20101005175857EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/2014