Μήνυμα σφάλματος: «Σφάλμα email: 452...»

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται κατά την αποστολή email σε περισσότερους παραλήπτες από τον αριθμό παραληπτών που επιτρέπεται από τον πάροχο υπηρεσιών. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη σάρωση εξερχόμενων email για ιούς, να αποστείλετε το email και έπειτα να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη σάρωση εξερχόμενων email για ιούς.

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση του Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Απενεργοποίηση σάρωσης εξερχομένων email

 1. Εκκινήστε το Norton.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

 4. Στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι, δίπλα στο στοιχείο Σάρωση email για ιούς, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο Σάρωση email για ιούς, στην ενότητα Στοιχεία προς σάρωση, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Σάρωση εξερχόμενων μηνυμάτων email για ιούς.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 7. Στο παράθυρο Αίτημα ασφαλείας, από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το στοιχείο Οριστικά και κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 8. Στο παράθυρο Σάρωση email για ιούς, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

 10. Στείλτε το email.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση σάρωσης εξερχόμενων email

 1. Εκκινήστε το Norton.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

 4. Στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι, δίπλα στο στοιχείο Σάρωση email για ιούς, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 5. Στο παράθυρο Σάρωση email για ιούς, στην ενότητα Στοιχεία προς σάρωση, επιλέξτε το στοιχείο Σάρωση εξερχόμενων μηνυμάτων email για ιούς.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100929134232EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018