Το Norton εμφανίζει λανθασμένη ημερομηνία συνδρομής

Το προϊόν Norton ενδέχεται να εμφανίζει λανθασμένο αριθμό ημερών συνδρομής για πολλούς λόγους. Ορισμένες από τις συνήθεις αιτίες εμφανίζονται παρακάτω. Επιλέξτε τη λύση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20100920013943EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2017