Σφάλμα: «Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας απέτυχε (A2218)» κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων με το Norton Online Backup

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί αν κάποιο από τα αρχεία για τα οποία δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δεν βρίσκεται στην προηγούμενη τοποθεσία του όταν το Norton Online Backup δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας του ή εξαιτίας κάποιας ασυνέπειας στο σύστημα αρχείων των Windows.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ελέγξτε τη λίστα των αρχείων για τα οποία δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει κάποιο αρχείο ή φάκελο που έχει διαγραφεί. Αν το πρόβλημα παραμείνει, σαρώστε τον δίσκο σας για τυχόν σφάλματα.

Έλεγχος δίσκου για σφάλματα

  Η Symantec δεν παρέχει υποστήριξη για την έναρξη εκτέλεσης του βοηθητικού προγράμματος CHKDSK ή για προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του. Απευθυνθείτε στη Microsoft σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το βοηθητικό πρόγραμμα CHKDSK. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία:

  Σελίδα υποστήριξης της Microsoft.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου «Εκτέλεση».

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε το παρακάτω και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK :

  cmd

 3. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και έπειτα πατήστε Enter :

  chkdsk [γράμμα_δίσκου]: /f

  Όπου [γράμμα_δίσκου] είναι ο δίσκος που θέλετε να ελέγξετε για λάθη.

  π.χ. chkdsk C: /f

 4. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Το CHKDSK δεν μπορεί να κλειδώσει τις μονάδες δίσκου ενώ εκτελούνται τα Windows...», πατήστε Y ώστε να εκτελεστεί κατά την επόμενη επανεκκίνηση του συστήματος.

 5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100825085430EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018