Άλλα προϊόντα

Scan your computer using Norton Bootable Recovery Tool

Scan your computer using Norton Bootable Recovery Tool

Norton Bootable Recovery Tool boots your computer from the DVD or USB device and scans your computer. You need to download and create the Norton Bootable Recovery Tool on a DVD or USB device.

To create and run Norton Bootable Recovery Tool, you need:

  • A blank DVD or USB device

  • Access to another computer with the Internet access from where you can download and burn the Norton Bootable Recovery Tool image file to a DVD or USB

Go to the Norton Bootable Recovery Tool download page, and select your language for more information on how to use Norton Bootable Recovery Tool.

Did the scan detect any threat?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100815103916EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2022