Επιστροφές χρημάτων για τα προϊόντα Norton

Η επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα Norton (συμπεριλαμβανομένων συνδρομών και Αυτόματων ανανεώσεων) μπορεί να γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η αποστολή, η διακίνηση και τυχόν σχετικοί φόροι δεν είναι δυνατό να επιστραφούν, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εξαιρέσεις, συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της της Πολιτικής επιστροφών.

Πριν ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της Υποστήριξης Norton για να λάβετε βοήθεια σχετικά με συχνές ερωτήσεις ή προβλήματα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20100512172507EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, Mac OS X, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2018