Συλλογή αρχείων καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων για το Norton για Mac

Το προϊόν Norton για Mac είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένο εργαλείο, το οποίο μπορείτε να εκτελέσετε για τη συλλογή αρχείων καταγραφής όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό υποστήριξης της Symantec. Αν το προϊόν Norton δεν εκκινείται για να μπορέσετε να εκτελέσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, μπορείτε εναλλακτικά να πραγματοποιήσετε λήψη και εκτέλεση του εργαλείου GatherSymantecInfo για τη συλλογή αρχείων καταγραφής.

Δημιουργία αρχείων καταγραφής από το προϊόν Norton

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton για Mac.

 2. Στη γραμμή μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και στη συνέχεια επιλέξτε Συλλογή πληροφοριών υποστήριξης.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση λογισμικού βοήθειας.

 4. Εμφανίζεται το παράθυρο Συλλογή πληροφοριών υποστήριξης και συλλέγει τα αρχεία καταγραφής για το προϊόν Norton για υπολογιστή Mac.

  Ένα αρχείο με αρχεία καταγραφής με την ονομασία «Symantec Support Data.zip» δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας, το οποίο μπορείτε να υποβάλετε στη Symantec.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Εκτέλεση του εργαλείου GatherSymantecInfo

 1. Εκτελέστε λήψη του εργαλείου GatherSymantecInfo.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο GatherSymantecInfo.zip του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη.

  Το αρχείο έχει επεκταθεί.

 3. Στο φάκελο GatherSymantecInfo, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο GatherSymantecInfo.command.

  Αν λαμβάνετε το μήνυμα «Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του στοιχείου GatherSymantecInfo.command, διότι προέρχεται από άγνωστο προγραμματιστή.», πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο αρχείο GatherSymantecInfo.command.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και έπειτα πατήστε Επιστροφή.

  Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, δεν εμφανίζονται χαρακτήρες.

 5. Αν το πρόβλημα σχετίζεται με τη συνδρομή, πληκτρολογήστε το κλειδί συνδρομής. Αν δεν διαθέτετε κλειδί συνδρομής, πατήστε Επιστροφή.

  Το εργαλείο ξεκινά τη συλλογή των πληροφοριών και εμφανίζει το μήνυμα «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε» μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 6. Στο μενού Τερματικό, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από το τερματικό.

 7. Όταν η λειτουργία του εργαλείου ολοκληρωθεί επιτυχώς, δημιουργείται ένα αρχείο με το όνομα SymantecInfo.zip στην επιφάνεια εργασίας. Συλλέξτε το αρχείο SymantecInfo.Zip.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100506105458EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2017