Ενημέρωση Ορισμών ιών χρησιμοποιώντας το Intelligent Updater

Λήψη και εκτέλεση του Intelligent Updater

  1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater

  2. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε τα εξής:

    • Για Windows 8/7/Vista/XP 32-bit: Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο στη λίστα Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i32.exe. π.χ. 20070828-017-v5i32.exe

    • Για Windows 8/7/Vista 64-bit: Μεταβείτε στην ενότητα Πλατφόρμες 64-bit και κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i64.exe. π.χ. 20090922-017-v5i64.exe

  3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

  4. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20100409152702EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2013