Το σφάλμα: «3039,65550» εμφανίζεται στο προϊόν Norton

Λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser

  1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  3. Επιλέξτε την Επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  4. Για την εκτέλεση του Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

    Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

  5. Διαβάστε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

  6. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για κινδύνους.

  7. Από προεπιλογή, το Norton Power Eraser εκτελεί σάρωση του Rootkit και απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση. Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε σάρωση Rootkit, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να συμπεριλαμβάνεται σάρωση Rootkit (απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή).

  8. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η σάρωση εκκινείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Και αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20100318170607EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2016