Άλλα προϊόντα

Πολιτικές επιστροφών και ακυρώσεων του Norton

Ποια είναι η πολιτική ακύρωσης και επιστροφών του Norton;

 • Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την αγορά Norton, επικοινωνήστε μαζί μας. Η πολιτική επιστροφών μας ενδέχεται να περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, ελέγξτε τους παρακάτω όρους, διότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Η πολιτική μας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε θεσμικά δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει νόμου.

 • Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και τυχόν ισχυόντων φόρων, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες στις οποίες είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τα εν λόγω στοιχεία.

 • Αν επιστρέψετε την προσφορά Norton ή/και λάβετε επιστροφή χρημάτων, δέχεστε να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού από τις συσκευές σας. Επιπλέον, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την άδεια χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ούτως ώστε να αποτρέπεται η περαιτέρω χρήση της.

 • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά ακύρωσης, επιστροφής και λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να αιτηθείτε ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.

Ακύρωση της συνδρομής σας

 • Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό Norton και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Norton.

 • Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, λάβετε υπόψη ότι η αίτησή ακύρωσης θα πρέπει να γίνει δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης για την επεξεργασία της ακύρωσης και για την αποφυγή χρεώσεων αυτόματης ανανέωσης.

 • Υπενθυμίζεται ότι αν ακυρώσετε, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 • Πακέτα συνδρομών Norton ή/και LifeLock:

  • Εάν αγοράσατε ένα πακέτο (δηλαδή μια ομάδα με περισσότερες από μία συνδρομές), μπορείτε να ακυρώσετε μία ή ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που αποτελούν το πακέτο ανά πάσα στιγμή.

  • Εάν ακυρώσετε μόνο ένα τμήμα του πακέτου, ενδέχεται να παραμείνει η άλλη υπάρχουσα συνδρομή (ή οι άλλες υπάρχουσες συνδρομές) σας και θα επηρεαστεί η ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία τιμή ανανέωσης. Ελέγξτε τις υπάρχουσες τιμές συνδρομής και ανανέωσηςεδώ ή καλέστε την Υποστήριξη Νorton εάν αυτός ο σύνδεσμος δεν είναι διαθέσιμος για τη χώρα σας.

  • Εάν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που συνθέτουν ένα πακέτο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο), αλλά δεν θα ανανεωθεί αυτόματα για την επόμενη περίοδο.

  • Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα Επιστροφές χρημάτων.

 • Με εξαίρεση την Ιαπωνία, αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Ακύρωση της συνδρομής σας - μόνο Ολλανδία

 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό Norton και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Norton.

 • Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, λάβετε υπόψη ότι η αίτησή ακύρωσης θα πρέπει να γίνει δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης προκειμένου να γίνει η επεξεργασία της ακύρωσης και για την αποφυγή χρεώσεων αυτόματης ανανέωσης.

 • Αν ακυρώσετε μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας θα τερματιστεί και θα έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων κατ' αναλογία, η οποία υπόκειται στην παροχή ειδοποίησης έναν (1) μήνα εκ των προτέρων.

 • Αν ακυρώσετε πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 • Πακέτα συνδρομών Norton:

  • Εάν αγοράσατε ένα πακέτο συνδρομών Norton (δηλαδή μία ομάδα με περισσότερες από μία συνδρομές), μπορείτε να ακυρώσετε μία ή ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που αποτελούν το πακέτο ανά πάσα στιγμή.

  • Εάν ακυρώσετε μόνο ένα τμήμα του πακέτου, ενδέχεται να παραμείνει η άλλη υπάρχουσα συνδρομή (ή οι άλλες υπάρχουσες συνδρομές) σας και θα επηρεαστεί η ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία τιμή ανανέωσης. Ελέγξτε τις υπάρχουσες τιμές συνδρομής και ανανέωσηςεδώ ή καλέστε την Υποστήριξη Νorton εάν αυτός ο σύνδεσμος δεν είναι διαθέσιμος για τη χώρα σας.

  • Αν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών Norton που συνθέτουν ένα πακέτο μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου, το πακέτο συνδρομών Norton θα τερματιστεί και θα έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων κατ' αναλογία, η οποία υπόκειται στην παροχή προειδοποίησης ενός μηνός. Εάν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών Norton που συνθέτουν ένα πακέτο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο), αλλά δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

  • Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα Επιστροφές χρημάτων.

 • Αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Για βοήθεια και περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton.

Επιστροφές χρημάτων: Ετήσιες και μηνιαίες συνδρομές

Ετήσιες συνδρομές Norton (διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ετών, ή άδεια χρήσης αορίστου χρόνου):

 • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 60 ημερών έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την ετήσια συνδρομή Norton, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση μιας συνδρομής Norton παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την ετήσια χρέωση ανανέωσης αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός διαστήματος 60 ημερών από τη χρέωση (δηλαδή από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης). Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό της χρέωσης που καταβάλλεται για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

 • Έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής Διασφάλισης κατάργησης ιών Norton, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ωστόσο, αν η Διασφάλιση κατάργησης ιών Norton συσχετίζεται με κάποια άλλη προσφορά Norton κατά τη στιγμή της αγοράς, τότε η πολιτική ακυρώσεων, επιστροφών και επιστροφής χρημάτων για τη Διασφάλιση κατάργησης ιών Norton θα είναι η ίδια με την πολιτική ακυρώσεων επιστροφών και επιστροφής χρημάτων που ισχύει για τη συσχετιζόμενη προσφορά Norton.

 • Έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής Διασφάλισης κατάργησης ιών Norton, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δεν έχουν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ετήσιες συνδρομές LifeLock (διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ετών):

 • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 60 ημερών έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την ετήσια συνδρομή LifeLock, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση μιας συνδρομής LifeLock παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την ετήσια χρέωση ανανέωσης αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός διαστήματος 60 ημερών από τη χρέωση (δηλαδή από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης). Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό της χρέωσης που καταβάλλεται για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

 • Εάν το αίτημά σας δεν υποβληθεί εντός 60 ημερών από την χρέωση, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων κατ' αναλογία των μηνών συνδρομής που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και απομένουν στην περίοδο συνδρομής σας.

Μηνιαίες συνδρομές (μηνιαίες ανανεώσεις):

 • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, με την αγορά μηνιαίας συνδρομής ΔΕΝ έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων Αν ακυρώσετε, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα τον επόμενο μήνα, ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο).

 • Έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την αγορά μιας μηνιαίας συνδρομής Κέντρου βοήθειας Norton Ultimate, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή σε περίπτωση μηνιαίων ανανεώσεων, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δεν έχουν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για τη μηνιαία συνδρομή Norton Core, συμβουλευτείτε τα στοιχεία του Δρομολογητή WiFi Norton Core παρακάτω.

Πακέτο συνδρομών Norton και LifeLock (πακέτο περισσότερων της μίας συνδρομών με μηνιαία ή ετήσια χρέωση):

 • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων διάρκειας 60 ημερών έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για το πακέτο ετήσιας συνδρομής Norton και LifeLock, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση του πακέτου συνδρομής παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την ετήσια χρέωση ανανέωσης αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός διαστήματος 60 ημερών από τη χρέωση (δηλαδή από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης). Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό της χρέωσης που καταβάλλεται για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

 • Εάν το αίτημά σας δεν υποβληθεί εντός 60 ημερών από την χρέωση, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων κατ' αναλογία των μηνών συνδρομής που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και απομένουν στην περίοδο συνδρομής σας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα επιστροφής και λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Πρόκειται για το γρηγορότερο τρόπο να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Δρομολογητής Wifi Norton Core

 • Αν αγοράσατε ένα δρομολογητή Wifi Norton Core, έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Δείτε την ενότητα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων τηςΣυμφωνίας άδειας χρήσης Norton για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής και επιστροφής χρημάτων ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton.

 • Αν ο δρομολογητής Wifi Norton Core είναι ελαττωματικός ή δεν λειτουργεί και η εν λόγω βλάβη προκύψει εντός είτε 1) ενός έτους από την πιο πρόσφατη ημερομηνία της αρχικής αποστολής εάν η αγορά έγινε μέσω του Norton.com, ή 2) ενός έτους από την αρχική αγορά λιανικής πώλησης που εκτελέσατε από τη Symantec ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές αυτής, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι περιορισμένης εγγύησης υλικού για ενδεχόμενη αποκατάσταση.

 • Αν η συνδρομή σας στο Norton Core Security Plus ανανεώθηκε αυτόματα και επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 14 ημερών από την πρώτη μηνιαία χρέωση συνδρομής, τότε έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων το οποίο περιορίζεται μόνο στην πρώτη μηνιαία χρέωση συνδρομής. Δεν θα υπάρξουν επιστροφές σε επόμενους μήνες καταβολής ανανέωσης μηνιαίας συνδρομής.

 • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ). Αν αγοράσατε τον δρομολογητή WiFi Norton Core από τρίτο μέρος, οποιαδήποτε επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί στον τόπο αγοράς σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής επιστροφής χρημάτων.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Πρόκειται για το γρηγορότερο τρόπο να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Norton Virus Protection Promise

Το Virus Protection Promise περιλαμβάνει μια υπηρεσία κατάργησης ιών, η οποία παρέχεται από ειδικό Norton. Στην απίθανη περίπτωση που δεν καταφέρουμε να καταργήσουμε έναν ιό από τη συσκευή σας, ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για τη συνδρομή Norton ή το πακέτο Norton (όπως ισχύει). Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Με εξαίρεση του χρήστες που διαθέτουν συνδρομή στο Norton Small Business, απαιτείται αγορά, ανανέωση ή αναβάθμιση της συνδρομής Norton απευθείας από τη διεύθυνση Norton.com ή εγγραφή στην Υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης Norton,

 • Η πλήρης επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού που καταβλήθηκε για την περίοδο της τρέχουσας συνδρομής Norton. Σε περίπτωση πακέτου Norton (ορίζεται ως οι συνδρομές Norton ή/και οι υπηρεσίες Norton), η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού που καταβλήθηκε για την περίοδο του τρέχοντος πακέτου Norton. Διαφορετικά, αν η αγορά πακέτου περιλαμβάνει συνδρομή Norton μαζί με συνδρομή/προϊόν που δεν παρέχεται από το Norton, η επιστροφή χρημάτων θα περιορίζεται στην συνιστώμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή της συνδρομής Norton για την τρέχουσα περίοδο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για το εν λόγω πακέτο. Στην επιστροφή χρημάτων δεν θα συγκαταλέγονται τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων, έξοδα αποστολής και διαχείρισης και σχετικοί φόροι, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου είναι δυνατή η επιστροφή εξόδων αποστολής, διαχείρισης και φόρων,

 • Αν αγοράσατε τη συνδρομή Norton από κατάστημα λιανικής πώλησης, απαιτείται απόδειξη αγοράς,

 • Η Symantec δεν φέρει ευθύνη και η επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ ισχύει για τυχόν απώλεια ή ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών και

 • Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η υπηρεσία κατάργησης ιών ενδέχεται να περιορίσουν ή να μεταβάλουν τη διαθεσιμότητα ή το πεδίο εφαρμογής του Virus Protection Promise.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Norton Virus Protection Promise για το Norton Core

Αν είστε συνδρομητής στο Norton Core Security Plus, έχετε δικαίωμα λήψης του Virus Protection Promise.

 • Αν ο ειδικός Norton δεν είναι σε θέση να καταργήσει τον ιό από τη συσκευή PC, Mac, smartphone ή/και tablet του πελάτη, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τρέχουσα περίοδο της συνδρομής Norton Core Security Plus.

 • Αν λάβατε το Virus Protection Promise ως τμήμα της ετήσιας, δωρεάν συνδρομής σας στο Norton Core Security Plus κατά την αγορά του Norton Core, δεν έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων.

 • Αν αγοράσατε μια αρχική συνδρομή Norton που πληροί τις προϋποθέσεις και η τρέχουσα περίοδος αυτής προστέθηκε στην περίοδο της δωρεάν συνδρομής στο Norton Core Security Plus ως τμήμα μιας προσφοράς αναβάθμισης, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τελευταία περίοδο της αρχικής συνδρομής Norton που πληροί τις προϋποθέσεις.

ΤΟ NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PC, MAC, ANDROID Ή/ΚΑΙ IOS SMARTPHONE ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ IοT (INTERNET OF THINGS - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ), ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ, ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ.

Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων που ίσχυσαν, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής, διαχείρισης και ισχύοντες φόρους, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και φόρων. Η επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει για τυχόν βλάβες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Εξαιρέσεις πολιτικών επιστροφών και ακύρωσης Norton

 • Οι ακόλουθες αγορές δεν παρέχουν δικαίωμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων στα πλαίσια της πολιτικής ακυρώσεων και επιστροφών της Norton:

  • Λογισμικό Not For Resale (NFR - Λογισμικό που δεν προορίζεται για μεταπώληση)

  • Ορισμένες προσφορές Norton που παρέχονται σε πακέτο με προσφορές που δεν προέρχονται από το Norton

  • Ορισμένες αγορές που διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος (π.χ., πάροχο υπηρεσιών, μεταπωλητή, κατάστημα λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ)

  • Επαναλαμβανόμενες αγορές της ίδιας προσφοράς Norton για τις οποίες ελήφθη επιστροφή χρημάτων στο παρελθόν

  • Υπηρεσίες Norton που έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή εγκατασταθεί

  • Αγορές που εκτελούνται στο Apple® App Store

 • Η Πολιτική επιστροφών Norton δεν ισχύει για το Symantec Small Business.

Αν είστε ιδιώτης ή οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο και έχετε χρεωθεί φόρο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα επιστροφής του ποσού του φόρου. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική επιστροφών Symantec Business Store, το σχετικό πιστοποιητικό άδειας χρήσης, τη συμφωνία πωλήσεων ή την Υποστήριξη της Symantec για επιχειρήσεις.

Δικαίωμα υπαναχώρησης που ισχύει μόνο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία

 • Εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, ενδέχεται να έχετε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς παροχή αιτιολογίας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι γνωστό ως «Περίοδος υπαναχώρησης».

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης με το Norton.

Λήψη βοήθειας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, Mac OS X, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/01/2018