Πολιτικές επιστροφών και ακύρωσης Norton

Τι είναι η Πολιτική ακύρωσης και επιστροφών Norton;

  • Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την αγορά Norton, επικοινωνήστε μαζί μας. Η πολιτική επιστροφών μας ενδέχεται να περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, ελέγξτε τους παρακάτω όρους, διότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Η πολιτική μας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε θεσμικά δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει νόμου.

  • Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και τυχόν ισχυόντων φόρων, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες στις οποίες είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τα εν λόγω στοιχεία.

  • Αν επιστρέψετε την προσφορά Norton ή/και λάβετε επιστροφή χρημάτων, δέχεστε να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού από τις συσκευές σας. Επιπλέον, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την άδεια χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ούτως ώστε να αποτρέπεται η περαιτέρω χρήση της.

  • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά ακύρωσης και λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να αιτήσετε ακύρωση και επιστροφή χρημάτων.

Ακύρωση συνδρομής Norton

  • Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή Norton ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό Norton και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Norton.

  • Υπενθυμίζεται ότι αν απεγγραφείτε, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία Norton θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ωστόσο, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τις παρακάτω εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων.

  • Με εξαίρεση την Ιαπωνία, αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Ακύρωση συνδρομής Norton μόνο για τις Κάτω Χώρες

  • Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη συνδρομή Norton ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο λογαριασμό Norton και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Norton.

  • Αν απεγγραφείτε μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας θα τερματιστεί και θα έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων κατ' αναλογία, η οποία υπόκειται στην παροχή ειδοποίησης έναν (1) μήνα εκ των προτέρων.

  • Αν απεγγραφείτε πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία Norton θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τις παρακάτω εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων.

  • Αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

  Για βοήθεια και περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών

  • Η αγορά συνδρομής Norton για ένα ή περισσότερα έτη ή συνδρομής με άδεια χρήσης αορίστου χρόνου, παρέχει το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

  • Κάθε ετήσια ανανέωση μιας συνδρομής Norton με διάρκεια ενός ή περισσοτέρων ετών παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την ετήσια χρέωση ανανέωσης εντός διαστήματος 60 ημερών από τη χρέωση (δηλαδή από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης). Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό της χρέωσης που καταβάλλεται για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

  • Η αγορά του Norton Virus Removal Assurance με διάρκεια συνδρομής ενός έτους ή μεγαλύτερη, παρέχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς. Ωστόσο, αν το Norton Virus Removal Assurance συσχετίζεται με κάποια άλλη προσφορά Norton κατά τη στιγμή της αγοράς, τότε η πολιτική ακυρώσεων & επιστροφών για το Norton Virus Removal Assurance θα είναι η ίδια με την πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών που ισχύει για τη συσχετιζόμενη προσφορά πακέτου Norton.

  • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να αιτήσετε επιστροφή χρημάτων.

Μηνιαία συνδρομή Norton

  • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για τις περισσότερες συνδρομές με μηνιαία ανανέωση, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του πρώτου μήνα της συνδρομής σας. Η επιστροφή χρημάτων σας περιορίζεται μόνο στη χρέωση του πρώτου μήνα και καμία επιστροφή δεν παρέχεται για τους επακόλουθους μήνες ανανέωσης.

  • Για τη μηνιαία συνδρομή στο Κέντρο βοήθειας Norton Ultimate μόνο, έχετε το δικαίωμα επιστροφής εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός των πρώτων 14 ημερών από την αγορά είτε του πρώτου μήνα συνδρομής ή κάθε επακόλουθου μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί υπηρεσίες κατά τον αιτούμενο μήνα. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων μηνιαίων χρεώσεων, οι επιστροφές χρημάτων περιορίζονται στο ποσό που καταβλήθηκε για την πιο πρόσφατη χρέωση μηνιαίας συνδρομής.

  • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να αιτήσετε επιστροφή χρημάτων.

Norton Core

  • Αν αγοράσατε το Norton Core, έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Δείτε την ενότητα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων τηςΣυμφωνίας άδειας χρήσης Norton για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής και επιστροφής χρημάτων ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton.

  • Αν το Norton Core είναι ελαττωματικό ή δεν λειτουργεί και η εν λόγω βλάβη προκύψει εντός 1 έτους από την πιο πρόσφατη ημερομηνία της αρχικής αποστολής ή της αρχικής αγοράς λιανικής πώλησης που εκτελέσατε από τη Symantec ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές αυτής, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι περιορισμένης εγγύησης Norton License Agreement για ενδεχόμενη αποκατάσταση.

  • Αν η συνδρομή σας στο Norton Core Security ανανεώθηκε αυτόματα και επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (δηλαδή από την ημερομηνία τιμολόγησης της ανανέωσής σας), έχετε δικαίωμα επιστροφής του τέλους ετήσιας ανανέωσης. Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό της τιμής που καταβάλλεται για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

  • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ).

  Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια. Πρόκειται για το γρηγορότερο τρόπο να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Norton Virus Protection Promise

  • Το Virus Protection Promise περιλαμβάνει μια υπηρεσία κατάργησης ιών, η οποία παρέχεται από ειδικό Norton. Στην απίθανη περίπτωση που δεν καταφέρουμε να καταργήσουμε έναν ιό από τη συσκευή σας, ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για τη συνδρομή Norton ή το πακέτο Norton (όπως ισχύει). Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

   • Με εξαίρεση του χρήστες που διαθέτουν συνδρομή στο Norton Small Business, απαιτείται αγορά, ανανέωση ή αναβάθμιση της συνδρομής Norton απευθείας από τη διεύθυνση Norton.com ή εγγραφή στην Υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης Norton,

   • Η πλήρης επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού που καταβλήθηκε για την περίοδο της τρέχουσας συνδρομής Norton. Σε περίπτωση πακέτου Norton (ορίζεται ως οι συνδρομές Norton ή/και οι υπηρεσίες Norton), η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού που καταβλήθηκε για την περίοδο του τρέχοντος πακέτου Norton. Διαφορετικά, αν η αγορά πακέτου περιλαμβάνει συνδρομή Norton μαζί με συνδρομή/προϊόν που δεν παρέχεται από το Norton, η επιστροφή χρημάτων θα περιορίζεται στην συνιστώμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή της συνδρομής Norton για την τρέχουσα περίοδο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για το εν λόγω πακέτο. Στην επιστροφή χρημάτων δεν θα συγκαταλέγονται τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων, έξοδα αποστολής και διαχείρισης και σχετικοί φόροι, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου είναι δυνατή η επιστροφή εξόδων αποστολής, διαχείρισης και φόρων,

   • Αν αγοράσατε τη συνδρομή Norton από κατάστημα λιανικής πώλησης, απαιτείται απόδειξη αγοράς,

   • Η Symantec δεν φέρει ευθύνη και η επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ ισχύει για τυχόν απώλεια ή ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών και

   • Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η υπηρεσία κατάργησης ιών ενδέχεται να περιορίσουν ή να μεταβάλουν τη διαθεσιμότητα ή το πεδίο εφαρμογής του Virus Protection Promise.

  Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Norton Virus Protection Promise για το Norton Core

 • Αν είστε συνδρομητής στο Norton Core Security Plus, έχετε δικαίωμα λήψης του Virus Protection Promise.

  • Αν ο ειδικός Norton δεν είναι σε θέση να καταργήσει τον ιό από τη συσκευή PC, Mac, smartphone ή/και tablet του πελάτη, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τρέχουσα περίοδο της συνδρομής Norton Core Security Plus.

  • Αν λάβατε το Virus Protection Promise ως τμήμα της ετήσιας, δωρεάν συνδρομής σας στο Norton Core Security Plus κατά την αγορά του Norton Core, δεν έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων.

  • Αν αγοράσατε μια αρχική συνδρομή Norton που πληροί τις προϋποθέσεις και η τρέχουσα περίοδος αυτής προστέθηκε στην περίοδο της δωρεάν συνδρομής στο Norton Core Security Plus ως τμήμα μιας προσφοράς αναβάθμισης, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τελευταία περίοδο της αρχικής συνδρομής Norton που πληροί τις προϋποθέσεις.

  Το Norton Virus Protection Promise και οι απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων αυτού καλύπτουν μόνο συσκευές και ειδικότερα συσκευές PC, Mac, Android ή/και iOS και δεν περιλαμβάνουν συσκευές IoT (Internet of Things - Διαδίκτυο των Πραγμάτων), όπως για παράδειγμα τηλεοράσεις, κάμερες, θερμοστάτες, ψυγεία και συσκευές παρακολούθησης βρεφών.

  Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων που ίσχυσαν, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής, διαχείρισης και ισχύοντες φόρους, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και φόρων. Η επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει για τυχόν βλάβες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών.

  Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Εξαιρέσεις πολιτικών επιστροφών και ακύρωσης Norton

  • Οι ακόλουθες αγορές δεν παρέχουν δικαίωμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων στα πλαίσια της Πολιτικής ακυρώσεων και επιστροφών της Norton:

   • Λογισμικό Not For Resale (NFR - Λογισμικό που δεν προορίζεται για μεταπώληση)

   • Ορισμένες προσφορές Norton που παρέχονται σε πακέτο με προσφορές που δεν προέρχονται από το Norton

   • Ορισμένες αγορές που διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος (π.χ., πάροχο υπηρεσιών, μεταπωλητή, κατάστημα λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ)

   • Επαναλαμβανόμενες αγορές της ίδιας προσφοράς Norton για τις οποίες ελήφθη επιστροφή χρημάτων στο παρελθόν

   • Υπηρεσίες Norton που έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή εγκατασταθεί

   • Αγορές που εκτελούνται στο Apple® App Store

  • Η Πολιτική επιστροφών Norton δεν ισχύει για το Symantec Small Business.

  Αν είστε ιδιώτης ή οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο και έχετε χρεωθεί φόρο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα επιστροφής του ποσού του φόρου. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική επιστροφών Symantec Business Store, το σχετικό πιστοποιητικό άδειας χρήσης, τη συμφωνία πωλήσεων ή την Υποστήριξη της Symantec για επιχειρήσεις.

Δικαίωμα υπαναχώρησης που ισχύει μόνο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία

  • Εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, ενδέχεται να έχετε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς παροχή αιτιολογίας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι γνωστό ως «Περίοδος υπαναχώρησης».

  • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης με το Norton.

Λήψη βοήθειας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android, Mac OS X, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2017