Άλλα προϊόντα

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων NortonLifeLock

Μπορεί να αλλάξετε γνώμη ή να αλλάξουν οι ανάγκες σας και γι' αυτό υπάρχει η πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, αν και θα λυπόμασταν να σας δούμε να φεύγετε.

Το δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής και επιστροφής χρημάτων μπορεί να διαφέρει εάν έχετε αγοράσει ή χρεωθεί μέσω τρίτου μέρους (π.χ. κατάστημα εφαρμογών, πάροχος υπηρεσιών, λιανοπωλητής κ.λπ.). Ελέγξτε τους όρους της προσφοράς για περισσότερες πληροφορίες.

Η πολιτική μας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε θεσμικά δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει νόμου.

Διακοπή της αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής σας

Πώς να σταματήσετε την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας και τις χρεώσεις ανανέωσης;
Πριν από την ημέρα που θα χρεωθείτε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι:
 • Επικοινωνήστε με εμάς ή

 • Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και στη συνέχεια:

  • Περάστε πάνω από το εικονίδιο του προφίλ σας και, έπειτα, κάντε κλικ στη Διαχείριση των συνδρομών μου.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση ανανέωσης συνδρομής δίπλα στη συνδρομή της οποίας θέλετε να ακυρώσετε την ανανέωση. Στη συνέχεια

  • Επιβεβαιώστε την ακύρωσή σας.

Συνήθως χρειάζονται μερικές ώρες από το αίτημά σας για να εφαρμοστεί η αλλαγή.
Επιπτώσεις της διακοπής της αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής σας:
 • Η συνδρομή σας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ήδη πληρωμένης διάρκειάς της, μετά την οποία θα λήξει και δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

 • Τυχόν οφέλη που σχετίζονται με την αυτόματη ανανέωση των συνδρομών ενδέχεται να λήξουν όταν σταματήσετε την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας.

Συνδρομές πρόσθετων υπηρεσιών:
 • Σε περίπτωση συνδρομών πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με μια κύρια συνδρομή, η ακύρωση της ανανέωσης για την κύρια συνδρομή σας θα ακυρώσει επίσης την ανανέωση για τις συνδρομές πρόσθετων υπηρεσιών.

 • Ωστόσο, η ακύρωση της ανανέωσης των συνδρομών πρόσθετων υπηρεσιών δεν θα ακυρώσει την ανανέωση της κύριας συνδρομής σας και η τιμή ανανέωσης θα προσαρμοστεί ανάλογα.

Ακύρωση του συμβολαίου συνδρομής σας και αίτημα επιστροφής χρημάτων

Μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο συνδρομής σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Κατά την ακύρωση, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού από τη/τις συσκευή(-ες) σας.
Ετήσιες συνδρομές (διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ετών):
 • Σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, η αγορά ετήσιας συνδρομής είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση είναι επίσης επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εάν ζητηθεί εντός 60 ημερών από τη χρέωση.

 • Η αγορά ετήσιας συνδρομής Norton Ultimate Help Desk 1 συσκευής ή ετήσιας συνδρομής Privacy Monitor Assistant είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή, στην περίπτωση ετήσιας ανανέωσης, εντός 60 ημερών από τη χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία από τις δύο περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.

Μηνιαίες συνδρομές (μηνιαίες ανανεώσεις):
 • Η αγορά μηνιαίας συνδρομής είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Οι μηνιαίες ανανεώσεις δεν είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων.

 • Η αγορά μηνιαίας συνδρομής Norton Ultimate Help Desk 3 συσκευών ή μηνιαίας συνδρομής Privacy Monitor Assistant είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή, στην περίπτωση μηνιαίων ανανεώσεων, εντός 14 ημερών από τη χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία από τις δύο περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.

Συνδρομές πρόσθετων υπηρεσιών (που συνδέονται με κύρια συνδρομή):
 • Ακύρωση συμβολαίου κύριας συνδρομής:

  • Αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει ταυτόχρονα το κύριο συμβόλαιο συνδρομής σας και όλες τις πρόσθετες συνδρομές που συνδέονται με αυτό. Τα ίδια δικαιώματα επιστροφής χρημάτων όπως παραπάνω θα ισχύουν για το κύριο συμβόλαιο συνδρομής σας και για όλες τις πρόσθετες συνδρομές που συνδέονται με αυτό.

 • Ακύρωση συμβολαίου συνδρομής πρόσθετων υπηρεσιών:

  • Θα ακυρωθεί μόνο η συνδρομή πρόσθετων υπηρεσιών που θέλετε να ακυρώσετε. Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα επιστροφής χρημάτων όπως παραπάνω, αλλά μόνο για το συμβόλαιο συνδρομής πρόσθετων υπηρεσιών που ακυρώνετε και για το οποίο ζητάτε επιστροφή χρημάτων.

Δοκιμαστικές συνδρομές (όταν απαιτείται μέθοδος πληρωμής για την έναρξη δωρεάν δοκιμής):
 • Δοκιμή για ετήσιες συνδρομές:

  • Εάν δεν ακυρώσετε τη δοκιμαστική σας έκδοση, το τέλος συνδρομής για το πρώτο έτος μετά τη λήξη της δοκιμαστικής σας έκδοσης και στη συνέχεια κάθε επόμενο ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι επιλέξιμα για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εάν ζητηθεί εντός 60 ημερών από τη χρέωση.

 • Δοκιμή για μηνιαίες συνδρομές:

  • Εάν δεν ακυρώσετε τη δοκιμαστική σας έκδοση, η συνδρομή για τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη της δοκιμαστικής σας έκδοσης είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 14 ημερών από τη χρέωση.

  • Τα επόμενα μηνιαία τέλη ανανέωσης δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων.

Πώς να ακυρώσετε το συμβόλαιο συνδρομής σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων;
Επικοινωνήστε με εμάς ή υποβάλετε αίτημα μέσω ζωντανής συνομιλίας (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες). Το αίτημα θα διεκπεραιωθεί σε λίγες ημέρες και η επιστροφή χρημάτων θα καταβληθεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ακύρωση του συμβολαίου συνδρομής σας και αίτηση επιστροφής χρημάτων - μόνο Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο

Μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο συνδρομής σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Κατά την ακύρωση, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού από τη/τις συσκευή(-ες) σας.
Ετήσιες συνδρομές (διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ετών):
 • Σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, η αγορά ετήσιας συνδρομής είναι επιλέξιμη για πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση είναι επιλέξιμη για:

  • Πλήρης επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, εάν ζητηθεί εντός 60 ημερών από τη χρέωση.

   Ή

  • Μετά τη λήξη της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, αναλογική επιστροφή χρημάτων για τις ημέρες που απομένουν στην ανανεωμένη διάρκεια της συνδρομής σας, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά την αίτηση επιστροφής χρημάτων.

 • Η αγορά ετήσιας συνδρομής Norton Ultimate Help Desk 1 συσκευής δικαιούται πλήρη επιστροφή χρημάτων, εφόσον ζητηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή, στην περίπτωση ετήσιας ανανέωσης, εντός 60 ημερών από τη χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία από τις δύο περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί.

Συνδρομές πρόσθετων υπηρεσιών (που συνδέονται με κύρια συνδρομή):
 • Ακύρωση συμβολαίου κύριας συνδρομής:

  • Αυτή η ενέργεια θα ακυρώσει ταυτόχρονα το κύριο συμβόλαιο συνδρομής σας και όλες τις πρόσθετες συνδρομές που συνδέονται με αυτό. Τα ίδια δικαιώματα επιστροφής χρημάτων όπως παραπάνω θα ισχύουν για το κύριο συμβόλαιο συνδρομής σας και για όλες τις πρόσθετες συνδρομές που συνδέονται με αυτό.

 • Ακύρωση συμβολαίου συνδρομής πρόσθετων υπηρεσιών:

  • Θα ακυρωθεί μόνο η συνδρομή πρόσθετων υπηρεσιών που θέλετε να ακυρώσετε. Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα επιστροφής χρημάτων όπως παραπάνω, αλλά μόνο για το συμβόλαιο συνδρομής πρόσθετων υπηρεσιών που ακυρώνετε και για το οποίο ζητάτε επιστροφή χρημάτων.

Δοκιμαστικές συνδρομές (όταν απαιτείται μέθοδος πληρωμής για την έναρξη δωρεάν δοκιμής):
 • Εάν δεν ακυρώσετε τη δοκιμαστική σας έκδοση, το τέλος συνδρομής για το πρώτο έτος μετά τη λήξη της δοκιμαστικής σας έκδοσης και στη συνέχεια κάθε επόμενο ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι επιλέξιμα είτε για:

  • Πλήρης επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, εάν ζητηθεί εντός 60 ημερών από τη χρέωση.

   Ή

  • Μετά τη λήξη της εγγύησης επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, αναλογική επιστροφή χρημάτων για τις ημέρες που απομένουν στην ανανεωμένη διάρκεια της συνδρομής σας, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά την αίτηση επιστροφής χρημάτων.

Πώς να ακυρώσετε το συμβόλαιο συνδρομής σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων;
Επικοινωνήστε με εμάς ή υποβάλετε ένα αίτημα μέσω ζωντανή συνομιλία. Το αίτημα θα διεκπεραιωθεί σε λίγες ημέρες και η επιστροφή χρημάτων θα καταβληθεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Δικαίωμα υπαναχώρησης - Χώρες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο μόνο

 • Εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιό σας για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι γνωστό ως «Περίοδος υπαναχώρησης».

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Πώς να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης .

Υπόσχεση Norton προστασίας από ιούς

Η Υπόσχεση προστασίας από ιούς περιλαμβάνει μια υπηρεσία κατάργησης ιών, η οποία παρέχεται από ειδικούς της Norton. Εάν ο ειδικός της Norton δεν καταφέρει να αφαιρέσει τον ιό από τη συσκευή σας, ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
 1. Πρέπει να έχετε αυτόματη ανανέωση συνδρομής ασφάλειας συσκευής με antivirus για την υπηρεσία αφαίρεσης ιών.

 2. Εάν δεν μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον ιό, η επιστροφή χρημάτων θα βασιστεί στην πραγματική τιμή που καταβάλατε για την τρέχουσα περίοδο της συνδρομής σας. Εάν έχετε αγοράσει συνδρομή της Norton μαζί με άλλη προσφορά της Norton ή προσφορά τρίτου μέρους, η επιστροφή χρημάτων θα περιοριστεί μόνο στην τιμή της συνδρομής σας για την τρέχουσα περίοδο, χωρίς να υπερβαίνει τη συνολική τιμή που καταβάλατε. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα είναι χωρίς τις εκπτώσεις ή τις επιστροφές που έχουν ληφθεί και μείον τους ισχύοντες φόρους, εκτός από ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου οι φόροι επιστρέφονται.

 3. Εκτός από την Ιαπωνία, εάν αγοράσατε συνδρομή ορισμένου χρόνου μέσω του καναλιού λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise ενεργοποιώντας την ανανέωση της συνδρομής, θα χάσετε αμέσως τα οφέλη του Virus Protection Promise εάν σταματήσετε την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας εντός του πρώτου έτους.

 4. Η υπόσχεση προστασίας από ιούς καλύπτει μόνο συσκευές PC, Mac, Android ή/και iOS και δεν επεκτείνεται σε συσκευές IoT (Internet of Things), όπως για παράδειγμα τηλεοράσεις, κάμερες, θερμοστάτες, ψυγεία και συσκευές παρακολούθησης βρεφών.

 5. Εάν η συνδρομή έχει αγοραστεί από τρίτους, ενδέχεται να απαιτείται απόδειξη αγοράς.

 6. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και η επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ ισχύει για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ιούς.

 7. Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η υπηρεσία κατάργησης ιών ενδέχεται να περιορίσουν ή να μεταβάλουν τη διαθεσιμότητα ή το πεδίο εφαρμογής της Υπόσχεσης προστασίας από ιούς.

Για πλήρεις λεπτομέρειες και για πρόσβαση στους Όρους και προϋποθέσεις της Υπόσχεσης του Norton προστασίας από ιούς για τη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση εδώ.

Εξαιρέσεις στην πολιτική μας ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

 • Οι ακόλουθες αγορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την πολιτική μας:

  • Λογισμικό Not For Resale (NFR - Λογισμικό που δεν προορίζεται για μεταπώληση) και δωρεάν λογισμικό.

  • Ορισμένες από τις προσφορές μας που πωλούνται μαζί με άλλες προσφορές τρίτων (π.χ. όταν ένας τρίτος πωλεί τη συνδρομή μας μαζί με έναν υπολογιστή),

  • Ορισμένες αγορές που ολοκληρώνονται και εκτελούνται, αλλά και ανανεώνονται, από τρίτο μέρος (π.χ. κατάστημα εφαρμογών, πάροχος υπηρεσιών, μεταπωλητής, λιανοπωλητής, πωλητής κ.λπ.).

  • Επαναλαμβανόμενες αγορές που είχαν προηγουμένως επιστραφεί και,

  • Υπηρεσίες Norton που έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή όπου έχει γίνει ρύθμιση.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100113164023EN
Λειτουργικό σύστημα: windows,mac,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2021