Τα Windows δεν ξεκινούν μετά από την εκτέλεση καθαρισμού μητρώου ή ανασυγκρότησης μητρώου με το Norton Utilities

Επαναφορά των ομάδων μητρώου των Windows

 1. Εισαγάγετε το δίσκο εγκατάστασης των Windows στη μονάδα δίσκου CD/DVD και εκκινήστε τον υπολογιστή.

  Αν σας ζητηθεί, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το δίσκο εγκατάστασης των Windows.

 2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Windows 8: Στην οθόνη Ορισμός επιλογής, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων και έπειτα στην επιλογή Επιλογές για προχωρημένους.

  • Για Windows 7 ή Vista: Επιλέξτε τη γλώσσα, την ώρα, το νόμισμα, το πληκτρολόγιο ή μια μέθοδο εισαγωγής και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

   Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση υπολογιστή, επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να επιδιορθώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Windows 8: Στην ενότητα Επιλογές για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο εντολών.

  • Για Windows 7 ή Vista: Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ανάκτησης συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο εντολών.

 4. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα και έπειτα πατήστε Enter :

  cd C:\windows\system32\config

  Σε Windows 10: cd C:\windows\system32\config\regback

 5. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του φακέλου Config:

  dir

 6. Σημειώστε όλα τα αρχεία που αναγράφονται με την επέκταση .rmbak.

 7. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να μετονομάσετε την τρέχουσα ομάδα μητρώου και έπειτα πατήστε Enter :

  ren software software.old

 8. Επαναλάβετε τη γραμμή 7 για να μετονομάσετε όλες τις ομάδες μητρώου που διαθέτουν αντίγραφα ασφαλείας με την επέκταση .rmbak στο φάκελο Config.

 9. Στο παράθυρο εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα για να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας της ομάδας μητρώου:

  ren software.rmbak software

 10. Επαναλάβετε τη γραμμή 9 για να μετονομάσετε όλα τα αρχεία με την επέκταση .rmbak στο φάκελο Config που σημειώσατε.

 11. Αφαιρέστε το δίσκο εγκατάστασης των Windows και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20091124160352EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 17/10/2016