Συνδυασμός του χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης του Norton με το Norton Online Backup

Ο χώρος αποθήκευσης συνδυάζεται αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε τα ίδια διαπιστευτήρια λογαριασμού με το προϊόν Norton.

Το Norton Online Backup προσφέρει τη δυνατότητα επαναφοράς των δεδομένων για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας μέσω του Norton 360 ή του Norton Security Premium. Ωστόσο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε σύνολα αντιγράφων ασφαλείας του Norton από το Norton Online Backup.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090928230148EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 17/08/2017