Εμφανίζεται το σφάλμα: «Η αναβάθμιση του Norton [product name] δεν ολοκληρώθηκε. Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το προϊόν Norton τώρα» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton

ΒΗΜΑ 1

Απεγκατάσταση του προϊόντος Norton ή Symantec

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  appwiz.cpl

 3. Στη λίστα των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το προϊόν ασφαλείας Norton ή Symantec και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση ή Κατάργηση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 2

Επανεγκατάσταση του προϊόντος Norton

 • Ανάλογα με την κατάστασή σας, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν διαθέτετε το προϊόν σε CD, τοποθετήστε το στη μονάδα δίσκου CD-ROM και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση προϊόντος Norton.

   Όπου Προϊόν Norton είναι το όνομα του προϊόντος Norton που διαθέτετε.

  • Αν πραγματοποιήσατε λήψη του προϊόντος, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του προϊόντος Norton του οποίου εκτελέσατε λήψη. Το αρχείο εγκατάστασης βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των Windows, εκτός αν το έχετε αποθηκεύσει αλλού. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

  • Αν το προϊόν ήταν ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επανεγκαταστήστε το προϊόν Norton από το CD που συνοδεύει τον υπολογιστή. Αν δεν διαθέτετε το CD αυτό ή δεν γνωρίζετε πώς να το χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για βοήθεια.

  • Αν λάβατε το προϊόν από τον πάροχο υπηρεσιών, βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του προϊόντος και κάντε διπλό κλικ. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Αν δεν διαθέτετε πλέον το αρχείο εγκατάστασης, πραγματοποιήστε εκ νέου λήψη από τον πάροχο υπηρεσιών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090814172115EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2015