Σφάλμα: «Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε. Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση στον υπολογιστή σας ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση...» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton που διαθέτω

Επαναλάβετε τη λήψη και εγκατάσταση του προϊόντος Norton

  1. Εκτελέστε λήψη του προϊόντος Norton.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090814164027EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2015