Επιδιόρθωση προβλημάτων προβολής των τελευταίων δραστηριοτήτων του παιδιού στο Internet στο Norton Family.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής είναι ασφαλή και έχουν συλλεχθεί από τον υπολογιστή του παιδιού σας. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης κίνησης δικτύου και του εύρους ζώνης του διακομιστή, η τοποθεσία Web του Norton Family δεν μπόρεσε να ενημερώσει τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες του παιδιού σας στο Internet.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες πέραν του ελέγχου μας. Ωστόσο, όταν επιλυθεί το πρόβλημα, ο διακομιστής του Norton Family ενημερώνει τα αρχεία καταγραφής των δραστηριοτήτων του παιδιού σας πολύ σύντομα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20090709000558EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2017