Άλλα προϊόντα

Download Norton on your device

Did you know?

Many subscription plans allow you to extend your Norton protection to multiple devices at no additional cost.

» Learn more

Protecting your devices and managing your Norton product is as easy as adding a new device in your Norton account. Follow these instructions to install or reinstall your Norton product that is registered to your account.

If you have received your Norton product from your service provider, then read I want to install my Norton product from my service provider.

Download and install your Norton product on your computer

 1. Sign In to Norton.

 2. If you are not signed in to Norton already, you will be prompted to sign in. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

  If you do not have an account, click Create account, and then complete the sign-up process.

 3. In the Norton Setup window, click Download Norton.

  If you have a product key you have not yet registered to your account, click Enter a new product key to continue.

  Type the product key and click >.

 4. Click Agree & Download.

  If you have more than one Norton product in your account, Choose the product you want to download and click Next.

  Click Load More if the product you desire to download is not visible in the list.

  To install on Another Device, click Send a Download Link. Read I want to install my Norton Product on a different device to continue installing on another device.

 5. Do one of the following depending on your browser:

  • For Internet Explorer or Microsoft Edge browser: Click Run.

  • For Firefox or Safari: On the top-right corner of the browser, click the Download option to view the downloaded files, and double-click the file that you downloaded.

  • For Chrome: On the bottom-left corner, double-click the file that you downloaded.

 6. If the User Account Control window appears, click Continue.

  Follow the on-screen instructions.

 7. Your Norton product is now installed and activated.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090708112600EN_EndUserProfile_en_us
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android
Τελευταία τροποποίηση: 01/05/2018