Απόκρυψη εικονιδίου του Norton Family στην περιοχή ειδοποιήσεων

Δεν είναι δυνατή η πλήρης απενεργοποίηση του εικονιδίου του Norton Family στην περιοχή ειδοποιήσεων. Μπορείτε, ωστόσο, να το αποκρύψετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της γραμμής εργασιών των Windows.

Απόκρυψη εικονιδίου του Norton Family

  Η απόκρυψη του εικονιδίου του Norton Family στην περιοχή ειδοποιήσεων δεν απενεργοποιεί τις αναδυόμενες ειδοποιήσεις του προγράμματος-πελάτη Norton Family.

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ιδιότητες.

 2. Πραγματοποιήστε ένα από τα ακόλουθα, ανάλογα με την έκδοση των Windows:

  • Για Windows 10/8/7: Στην καρτέλα Γραμμή εργασιών, δίπλα στο στοιχείο Περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  • Για Windows Vista: Στην καρτέλα Περιοχή ειδοποιήσεων, δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ανενεργών εικονιδίων, επιλέξτε Προσαρμογή.

  • Για Windows XP: Στην καρτέλα Γραμμή εργασιών, δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ανενεργών εικονιδίων, επιλέξτε Προσαρμογή.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Windows 10/8/7: Από τη λίστα εικονιδίων, δίπλα στο εικονίδιο του Norton Family, επιλέξτε το στοιχείο Απόκρυψη εικονιδίου και ειδοποιήσεων από το αναπτυσσόμενο μενού.

  • Για Windows Vista/XP: Στην περιοχή Τρέχοντα στοιχεία, επιλέξτε Norton Family και έπειτα επιλέξτε Απόκρυψη ή Πάντα απόκρυψη από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα του.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή > ΟΚ.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20090527162610EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2017