Εμφανίζεται το μήνυμα: «Η επικοινωνία με το διακομιστή του Norton Family απέτυχε...» κατά την δήλωση του Norton Family

Έλεγχος ημερομηνίας και ώρας στον υπολογιστή

  1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

  2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

    timedate.cpl

  3. Βεβαιωθείτε ότι η ημέρα, ο μήνας και το έτος είναι σωστά.

    Αν η ημερομηνία είναι λανθασμένη, ρυθμίστε το ημερολόγιο στη σωστή ημέρα, μήνα και έτος.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090527160041EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/08/2017