Σφάλμα: «Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου δικτύου είναι κλειστός...»

Στο παράθυρο του μηνύματος σφάλματος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Επίσης, κλείστε τυχόν ανοιχτές εφαρμογές και έπειτα συνεχίστε με την εγκατάσταση του Norton. Αν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται ακόμα και αφού κλείσετε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε στο Βήμα 1.

ΒΗΜΑ 1

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επανεγκαταστήστε το Norton

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 2. Επανεγκαταστήστε το Norton.

  Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 2.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση υπηρεσίας Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  services.msc

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 3. Στο πλαίσιο Υπηρεσίες, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας.

 4. Στα δεξιά του τύπου Εκκίνηση, ελέγξτε αν εμφανίζεται η επιλογή Αυτόματη. Αν ο τύπος Εκκίνηση δεν είναι ρυθμισμένος στην επιλογή Αυτόματη, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 5. Στα δεξιά του στοιχείου Κατάσταση υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη Ξεκίνησε. Αν η κατάσταση του στοιχείου Υπηρεσία δεν είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Ξεκίνησε, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 7. Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσίες.

 8. Επανεγκαταστήστε το Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090520162201EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2017