Διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης για το Norton Family

Εξαίρεση διακομιστή μεσολάβησης για το Norton Family

  • Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για την πρόσβαση στο Internet, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τους ακόλουθους διακομιστές του Norton Family στη λίστα εξαιρέσεων:

    • spoc.norton.com

    • o2comm.norton.com

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090520161845EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/08/2017