Άλλα προϊόντα

Διαμόρφωση τείχους προστασίας για το Norton Family

Πληροφορίες θυρών, πρωτοκόλλων και αρχείων

 • Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσετε έναν κανόνα τείχους προστασίας που θα επιτρέπει στο Norton Family την πρόσβαση στο Internet. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός κανόνα στο πρόγραμμα τείχους προστασίας που χρησιμοποιείτε, διαβάστε το εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τείχους προστασίας.

  • Το Norton Family απαιτεί πρόσβαση στις θύρες 80 (HTTP) και 443 (HTTPS).

  • Το πρωτόκολλο είναι TCP.

  • Το αρχείο που έχει πρόσβαση στο Internet είναι:

   • Windows 10/8/7 ή Vista ή XP 32-bit:

    C:\Program Files\Norton Family\Engine\3.6.x.x\ccSvcHst.exe

   • Windows 10/8/7 ή Vista 64-bit:

    C:\Program Files (x86)\Norton Family\Engine\3.6.x.x\ccSvcHst.exe

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090520160639EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019