Εμφανίζεται το μήνυμα «Μη έγκυρο Κλειδί προϊόντος»

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν πληκτρολογήσετε λανθασμένα το κλειδί προϊόντος ή όταν εισαγάγετε το κλειδί προϊόντος σε λανθασμένο προϊόν.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090504170737EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2017