Άλλα προϊόντα

Αποδοχή ή αποκλεισμός τοποθεσίας web που δεν έχει ενταχθεί σε κατηγορία από το Norton Family

Κάθε μέρα δημιουργούνται χιλιάδες νέες τοποθεσίες Web. Η ομάδα του Norton Family αναλύει και ταξινομεί αυτές τις τοποθεσίες Web σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι μη κατηγοριοποιημένες τοποθεσίες Web είναι αυτές που δεν έχουν αναλυθεί και ταξινομηθεί ακόμα.

Αν πιστεύετε ότι η τοποθεσία Web είναι ασφαλής για τα παιδιά σας, μπορείτε να επιτρέψετε στα παιδιά σας να προβάλουν αυτήν την τοποθεσία Web. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε την τοποθεσία Web στο Norton Family για ανάλυση και σωστή κατηγοριοποίηση.

Αποδοχή ή αποκλεισμός και υποβολή τοποθεσίας Web που δεν έχει ενταχθεί σε κατηγορία

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Web του Norton Family χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 2. Στην ενότητα Παιδιά, κάντε κλικ στο προφίλ του παιδιού.

 3. Αν έχετε μεταβεί στην καρτέλα Κανόνες του σπιτιού για το χρήστη παιδί, κάντε κλικ στην καρτέλα Δραστηριότητες παιδιού για να προβάλετε τις αναφορές δραστηριότητας.

 4. Κάντε κλικ στο πλακίδιο Επίβλεψη Web.

 5. Στην καρτέλα Web, κάντε κλικ στην καταχώριση της τοποθεσίας Web με την επισήμανση Μη κατηγοριοποιημένη.

 6. Στην ενότητα Τι θέλετε να κάνετε;, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στην τοποθεσία Web, επιλέξτε το στοιχείο Να επιτρέπεται στο παιδί να προβάλλει όλο το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας Web.

  • Αν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση στην αποκλεισμένη τοποθεσία Web, επιλέξτε το στοιχείο Να επιτρέπεται στο παιδί να προβάλλει όλο το περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας Web.

  • Αν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε όλες τις μη κατηγοριοποιημένες τοποθεσίες Web, αποεπιλέξτε το πλαίσιο στην ενότητα Επιλογή αποδοχής/αποκλεισμού των κατηγοριών στις οποίες ανήκει αυτή η τοποθεσία Web:.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 8. Για να υποβάλετε την τοποθεσία Web προς κατηγοριοποίηση, στην ενότητα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Αμφισβήτηση κατηγοριοποίησης τοποθεσίας.

  Ένα νέο παράθυρο ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης.

 9. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία.

 10. Πληκτρολογήστε μια σύντομη εξήγηση σχετικά με το λόγο για τον οποίο πιστεύετε ότι η τοποθεσία Web πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία που επιλέξατε.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090429152123EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα:  Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/08/2017