Άλλα προϊόντα

Επανεγκατάσταση του Norton Online Backup

Η απεγκατάσταση του Norton Online Backup από έναν υπολογιστή δεν διαγράφει το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο υπολογιστή. Αν επανεγκαταστήσετε το Norton Online Backup στον ίδιο υπολογιστή, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Μετά την επανεγκατάσταση του Norton Online Backup, συνιστάται η διαγραφή του προηγούμενου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας από το λογαριασμό Norton Online Backup. Αν θέλετε να επαναφέρετε αρχεία από το προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, συνιστάται να τα επαναφέρετε πριν διαγράψετε το προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

ΒΗΜΑ 1

Επανεγκατάσταση του Norton Online Backup

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Web του Norton Online Backup χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

 2. Δίπλα στο στοιχείο Οι συσκευές μου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπολογιστή.

 3. Διαβάστε τους Όρους υπηρεσίας και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Διάβασα και αποδέχομαι τους Όρους υπηρεσίας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη λήψης.

  Αν εμφανιστεί εντολή, αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης του Norton Online Backup στην επιφάνεια εργασίας.

 5. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

  Αν εμφανιστεί Προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 7. Στη σελίδα Ονομασία του υπολογιστή σας, όταν προσθέτετε ένα Εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε νέο όνομα για τον υπολογιστή σας. Μη χρησιμοποιείτε όνομα που έχετε χρησιμοποιήσει ξανά στο παρελθόν.

  Δημιουργείται νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας για τον υπολογιστή σας, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο υπολογιστή για τον οποίο είχατε ρυθμίσει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο παρελθόν. Το νέο όνομα υπολογιστή σάς βοηθά να ξεχωρίζετε το προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας από το νέο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 9. Μετά την προσθήκη του υπολογιστή, πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

ΒΗΜΑ 2

Λήψη αρχείων από το προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

  Αν δεν θέλετε να επαναφέρετε αρχεία από το προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, μεταβείτε στο Βήμα 3.

 1. Στην αρχική σελίδα του Norton Online Backup, δίπλα στο προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αρχείου.

 2. Στο παράθυρο Φάκελοι, κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου για να περιηγηθείτε στο δενδροειδές σύστημα φακέλων που περιέχουν τα αρχεία για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας.

  Το παράθυρο Αρχεία εμφανίζει τα αρχεία για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας και περιέχονται στον τρέχοντα φάκελο.

 3. Στο φάκελο Αρχεία, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου του οποίου θέλετε να εκτελέσετε λήψη.

 4. Ακολουθήστε την εντολή του προγράμματος περιήγησης για αποθήκευση των αρχείων στον υπολογιστή σας.

 5. Αν θέλετε να εκτελέσετε λήψη περισσοτέρων αρχείων από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επαναλάβετε τις γραμμές 3 έως 5 για κάθε αρχείο.

ΒΗΜΑ 3

Κατάργηση του προηγούμενου συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

  Η κατάργηση προηγούμενου υπολογιστή είναι μη αναιρέσιμη ενέργεια. Βεβαιωθείτε ότι επαναφέρθηκαν τυχόν απαιτούμενα δεδομένα πριν ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην αρχική σελίδα του Norton Online Backup, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπολογιστή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση δίπλα στο προηγούμενο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090424164311EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 30/08/2017