Άλλα προϊόντα

Το Norton Family αναφέρει στην τοποθεσία Web SiteAdvisor.com όλες τις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε, σε περίπτωση που εγκαταστήσετε το McAfee Internet Security με SiteAdvisor

Το Norton Family δεν είναι συμβατό με τη λειτουργία SiteAdvisor του McAfee Internet Security. Ενώ το Norton Family συνεργάζεται άριστα με πολλά άλλα προϊόντα ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργεί σωστά με κάποια άλλα προϊόντα. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα προϊόντα φιλτράρουν την κυκλοφορία στο Internet. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Norton Family σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το McAfee Internet Security και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία SiteAdvisor.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090414123125EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 23/09/2013