Συμβατότητα του Norton Family με το Trend Micro Internet Security

Το πρόγραμμα-πελάτης Norton Family δεν είναι συμβατό με το Trend Micro Internet Security. Ενώ το Norton Family συνεργάζεται άριστα με πολλά άλλα προϊόντα ασφαλείας, ανακαλύψαμε ότι δεν λειτουργεί σωστά με κάποια άλλα προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το Trend Micro Internet Security. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα προϊόντα φιλτράρουν την κίνηση στο Internet. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Norton Family σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα Trend Micro Internet Security.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: kb20090305172620EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2013