Άλλα προϊόντα

Ο υπολογιστής μου δεν αποκρίνεται μετά από την εγκατάσταση του ZoneAlarm Internet Security Suite 7.0 ή παλαιότερων εκδόσεων, όταν έχει εγκατασταθεί ήδη το Norton Family

Το Norton Family δεν είναι συμβατό με το πρόγραμμα ZoneAlarm Internet Security Suite 7.0 ή τις παλαιότερες εκδόσεις του. Ενώ το πρόγραμμα-πελάτης Norton Family συνεργάζεται άριστα με πολλά άλλα προϊόντα ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργεί σωστά με ορισμένα άλλα προγράμματα. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα προϊόντα φιλτράρουν την κίνηση στο Internet. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Norton Family σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα ZoneAlarm Internet Security Suite 7.0 ή παλαιότερες εκδόσεις του.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090205170021EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 22/04/2013