Εγκατάσταση του Norton Utilities 14.0

Εγκατάσταση του Norton Utilities

 1. Εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  Αν έχετε το προϊόν σε CD, τοποθετήστε το CD στη μονάδα δίσκου του CD-ROM και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση του Norton Utilities.

  Αν έχετε πραγματοποιήσει λήψη του προϊόντος, βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του προϊόντος και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης.

  Βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των Windows, εκτός αν το έχετε αποθηκεύσει αλλού.

  Μπορείτε να εκτελέσετε εκ νέου λήψη του Norton Utilities χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 3. Διαβάστε τους όρους της Άδειας χρήσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας.

  Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση, αν δεν αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας χρήσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 5. Αν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φακέλου εγκατάστασης, επιλέξτε Μετάβαση και έπειτα επιλέξτε τον νέο φάκελο για την εγκατάσταση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 6. Αν θέλετε να εκτελέσετε επιπλέον εργασίες κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε Αυτόματη σάρωση μητρώου κατά την εκκίνηση των Windows.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  Αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, εκτελείται έναρξη του Smart Update.

 9. Επιλέξτε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις προς λήψη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία Smart Update, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

 11. Πληκτρολογήστε το όνομα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό ενεργοποίησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση ενεργοποίηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090116143908EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2013