Το μήνυμα: "Λιγοστός χώρος στο δίσκο..." εμφανίζεται μετά την εκτέλεση της επιλογής Clean Your Disks with Bleach Free Space που έχει ενεργοποιηθεί στο Norton Utilities 14.0

ΒΗΜΑ 1

Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

 • Πραγματοποιήστε έξοδο από όλα τα προγράμματα και έπειτα εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Μετά την επανεκκίνηση, προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 2.

ΒΗΜΑ 2

Εκτελέστε τη λειτουργία Clean Your Disks (Εκκαθάριση των δίσκων σας)

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

  Εάν εμφανιστεί το παράθυρο ελέγχου λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Clean Your Disks (Εκκαθάριση δίσκων).

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Free Space (Ελεύθερος χώρος) στην επάνω γραμμή εργαλείων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Bleach Free Space (Δημιουργία ελεύθερου χώρου).

 5. Επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να εκκαθαρίσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Clean (Εκκαθάριση).

  Το Norton Utilities εκτελεί σάρωση και εκκαθάριση των αρχείων για να δημιουργήσει ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

 6. Θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση ορισμένων εφαρμογών, για να ολοκληρωθεί η λειτουργία εκκαθάρισης. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση των εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

  Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 3.

ΒΗΜΑ 3

Διαγραφή προσωρινών αρχείων

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:

  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

  • Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη > Εκτέλεση.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

  %temp%

 4. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Ανοίγει ο φάκελος προσωρινών αρχείων του τρέχοντος χρήστη στην Εξερεύνηση των Windows.

 5. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:

  • Στα Windows Vista, στο μενού Οργάνωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  • Στα Windows XP, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 6. Επιλέξτε Διαγραφή.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090113142814EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2011