Σφάλμα: «Ένα ή περισσότερα προγράμματα στον υπολογιστή σας δεν είναι συμβατά με αυτό το προϊόν Norton...»

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει αν η εγκατάσταση του Norton Family εντοπίσει ένα ή περισσότερα μη συμβατά προγράμματα που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Σημειώστε το μη συμβατό πρόγραμμα που αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος και εκτελέστε απεγκατάσταση.

Απεγκατάσταση μη συμβατού προγράμματος

  1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

  2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

    appwiz.cpl

  3. Στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στο μη συμβατό πρόγραμμα που αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ή Απεγκατάσταση.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

  5. Αν σας ζητηθεί, εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20090112121000EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2017