Σφάλμα: «Δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία λόγω μιας υπηρεσίας συστήματος, η οποία δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της..."

ΒΗΜΑ 1

Ενεργοποίηση υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  services.msc

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Υπηρεσίες, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

  Σε Windows XP και Vista: Στο πλαίσιο διαλόγου Υπηρεσίες, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες τερματικού.

 4. Στα δεξιά του τύπου Εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η επιλογή Αυτόματη. Αν ο τύπος Εκκίνηση δεν είναι ρυθμισμένος στην επιλογή Αυτόματη, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 5. Στα δεξιά του στοιχείου Κατάσταση υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη Ξεκίνησε. Αν η κατάσταση του στοιχείου Υπηρεσία δεν είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Ξεκίνησε, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση υπηρεσίας Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  services.msc

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στο παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη.

 3. Στο πλαίσιο Υπηρεσίες, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας.

 4. Στα δεξιά του στοιχείου Τύπος εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η επιλογή Αυτόματη. Αν ο τύπος Εκκίνηση δεν είναι ρυθμισμένος στην επιλογή Αυτόματη, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 5. Στα δεξιά του στοιχείου Κατάσταση υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη Ξεκίνησε. Αν η κατάσταση του στοιχείου Υπηρεσία δεν είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Ξεκίνησε, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 7. Κλείστε το παράθυρο Υπηρεσίες.

 8. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080923103733EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2017