Σφάλμα: «Το πρόγραμμα εγκατάστασης εντόπισε ότι το Norton AntiVirus βρίσκεται σε λειτουργία...» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton

Έξοδος από το Norton AntiVirus

  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προϊόντος Norton που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή.

  2. Επανεκκινήστε την εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

    Αν το πρόβλημα επιμείνει, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20080911114531EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2015