Σφάλμα: «Εντοπίστηκε ένα ανοιχτό πρόγραμμα email σε αυτόν τον υπολογιστή...» κατά την απεγκατάσταση του προϊόντος Norton

ΒΗΜΑ 1

Κλείστε το πρόγραμμα email

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα email.

  2. Απεγκαταστήστε το προϊόν Norton.

    Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 2.

ΒΗΜΑ 2

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  2. Απεγκαταστήστε το προϊόν Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080827190149EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2015