Εμφανίζεται το σφάλμα: «Πρέπει να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα Windows σε XP Service Pack 3 ή νεότερο...» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton

Το προϊόν Norton που θέλετε να εγκαταστήσετε δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημά σας. Για την εγκατάσταση του προϊόντος Norton, απαιτείται ενημέρωση στο νεότερο Service Pack ή αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows.

Ανάλογα με το προϊόν που θέλετε να εγκαταστήσετε, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20080624171334EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2017