Εμφανίζεται το σφάλμα: «Πρέπει να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα Windows σε XP Service Pack 3 ή νεότερο...»

Το Norton που θέλετε να εγκαταστήσετε δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημά σας. Για την εγκατάσταση του Norton, απαιτείται ενημέρωση στο νεότερο Service Pack ή αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows.

Ανάλογα με το προϊόν που θέλετε να εγκαταστήσετε, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20080624171334EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2017