Μήνυμα: «Η εγκατάσταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε Ασφαλή λειτουργία» κατά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κανονική λειτουργία

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  2. Εάν κατά την επανεκκίνηση του συστήματος εμφανιστεί το μενού Προχωρημένες επιλογές των Windows, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Κανονική Λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  3. Επανεγκαταστήστε το προϊόν Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: kb20080505045422EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2015