Εμφανίζεται το μήνυμα: «Η εγκατάσταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε Ασφαλή λειτουργία...»

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σε κανονική λειτουργία

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  2. Εάν κατά την επανεκκίνηση του συστήματος εμφανιστεί το μενού Προχωρημένες επιλογές των Windows, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Κανονική Λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  3. Επανεγκαταστήστε το Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080505045422EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2017