Άλλα προϊόντα

Το μήνυμα: "Το LiveUpdate εκτελείται σε άλλη διεργασία" εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της σάρωσης του LiveUpdate στο Norton 360

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση του προϊόντος Norton που διαθέτετε

 1. Πολλά προβλήματα έχουν επιλυθεί στην πιο πρόσφατη ενημέρωση του Norton 360. Εάν διαθέτετε έγκυρη συνδρομή, μπορείτε να λάβετε την τελευταία ενημέρωση προϊόντος.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ

 2. Εάν έχετε αγοράσει το προϊόν από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση που διαθέτει ο ISP.

  Εάν δεν θέλετε να κάνετε ανανέωση του προϊόντος Norton, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

ΒΗΜΑ 2

Αλλαγή του τύπου εκκίνησης της υπηρεσίας LiveUpdate σε μη αυτόματη

 1. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε τα εξής:

  • Στα Windows XP: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη > Εκτέλεση.

  • Για Windows Vista: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα > Βοηθήματα > Εκτέλεση.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

  services.msc

 3. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Υπηρεσίες, στη στήλη Όνομα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

 5. Στα δεξιά του Τύπου εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η επιλογή Μη αυτόματα.

  Εάν ο Τύπος εκκίνησης δεν είναι ορισμένος σε Μη αυτόματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματα και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080418101909EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2011