Άλλα προϊόντα

Εντοπισμός του Σειριακού αριθμού Norton

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό Norton στο email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Ακολουθήστε τα βήματα για να βρείτε το σειριακό αριθμό Norton.

Εντοπισμός του Σειριακού αριθμού Norton στο email επιβεβαίωσης παραγγελίας

  • Στο email επιβεβαίωσης παραγγελίας, ο Σειριακός αριθμός βρίσκεται στην ενότητα Product Information (Πληροφορίες προϊόντος).

Εντοπισμός του email επιβεβαίωσης παραγγελίας

  • Το email επιβεβαίωσης παραγγελίας αποστέλλεται στη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά του προϊόντος Norton. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τα εισερχόμενά σας στη συγκεκριμένη διεύθυνση email.

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή του θέματος ή τη διεύθυνση email του αποστολέα για να αναζητήσετε το email επιβεβαίωσης παραγγελίας στα εισερχόμενά σας. Αναζήτηση για ένα από τα παρακάτω:

    • Θέμα παρόμοιο με: «Your Norton Order Confirmation For Order #NP0000000» (Επιβεβαίωση παραγγελίας Norton για την παραγγελία με αριθμό #NP0000000).

    • Από: Norton Store <orders@mail.norton.com>.

    Αν δεν βρίσκετε το email επιβεβαίωσης παραγγελίας στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης ή spam αλληλογραφίας για να βρείτε το email.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20080417063555EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 05/09/2017