Andre produkter

Konfiguration af Norton Family-regler til tidsovervågning

Tidsovervågning understøttes på Windows-computere, Android-telefoner og -tablets, samt på iPhone og iPad. Den tidsbegrænsning, du indstiller, gælder for alle de enheder, dit barn bruger. Hvis barnet f.eks. bruger tre enheder, og du indstiller en daglig tidsbegrænsning på to timer, kan barnet bruge hver enkelt enhed to timer om dagen.

Hjælper dig med at indstille tidsbegrænsninger eller planlægge bestemte tidspunkter, hvor børnene kan bruge deres enheder. Du kan også se, hvor lang tid børnene bruger på deres enheder, så du kan lære dem sunde vaner. Funktionen til tidsberegning findes dog kun til Windows- og Android-enheder på nuværende tidspunkt.

På grundlag af den husregel, du indstiller, kan funktionen til tidsovervågning blokere enheden eller give barnet lov til at bruge den i følgende situationer:

 • Hvis barnet har nået den tidsbegrænsning, du har indstillet

 • Hvis barnets enhed er underlagt spærretid

Du kan bruge Norton-webstedet eller Norton Family-appen til forældre til at se eller opdatere husreglerne.

Nortons websted eller Norton Family-appen til iOS

Opdater husregler

 1. Log på din konto.

 2. Vælg det barn, som du vil indstille tidsopsyn for.

 3. Klik eller tryk på indstillingsikonet i afsnittet Tid.
 4. Tidsopsyn startes eller stoppes ved at flytte skydeknappen Til/fra til positionen Til eller Fra.

 5. Hvis barnet bruger mere end én enhed af den samme type, vil du se indstillingen Anvend disse regler på alle ..., som gør det muligt at anvende reglen på alle enhederne på én gang. Hvis du vil indstille specifikke husregler for hver enhed, skal du ophæve grupperingen af enhederne ved at slå indstillingen Anvend disse regler på alle ... fra.

 6. Klik eller tryk på Vis standardhusreglerne efter aldersgruppe for at se de anbefalede indstillinger for barnets alder.

 7. Vælg det ønskede overvågningsniveau under Begrænsningsniveau.

 8. Vælg en af følgende muligheder under Overvågningsniveau:

  Denne indstilling vises, hvis den enhed, du indstiller tidsopsyn på, er en Windows-pc.

  • Klik eller tryk på Overvåg, hvis du vil tillade brug af en enhed, men underrette barnet om, at det strider mod husreglen.

  • Klik eller tryk på Bloker for at forhindre barnet i at bruge enheden.

 9. Under Tilladte og blokerede tidsrum skal du klikke eller trykke på en dag og gøre følgende:

  • Vælg det samlede antal timer pr. dag, som barnet må bruge enheden i. Som udgangspunkt kan barnet bruge enheden i to timer på hverdage og fem timer i weekenden.
   Funktionen til at angive daglige tidsbegrænsninger er ikke tilgængelig i iOS.

  • Klik eller tryk på skemaet, og træk i gitteret for at angive de tidsrum, hvor barnets brug af enheden skal tillades eller blokeres. De grønne blokke repræsenterer de tilladte tidsrum, og de stribede grå blokke repræsenterer de tidsrum, du har blokeret.

   Barnet kan højst bruge et samlet antal timer om dagen i de tilladte tidsrum, som du har angivet. Hvis du f.eks. indstiller det samlede antal timer pr. dag til 2 timer og vælger tidsrum med forskellige intervaller fordelt over 8 timer, hvor barnet må bruge enheden, kan barnet højst bruge 2 timer af de mulige 8 timer.

  • Gentag ovenstående trin for at konfigurere tidsbegrænsninger for andre dage.

  • Hvis du vil bruge de samme indstillinger for andre dage, skal du vælge muligheden Anvend disse indstillinger for alle dage.

 10. Klik eller tryk på Gem.

Konfiguration af en pinkode til enheden

Med en pinkode til enheden kan barnet låse sin Android-enhed op i nødstilfælde, selvom tidsgrænsen er nået. Den samme pinkode bruges til funktionen Hurtig låsning.

 1. Pinkoden aktiveres eller deaktiveres ved at flytte skydeknappen Til/fra til positionen Til eller Fra.

 2. Klik eller tryk på Rediger, og angiv en firecifret pinkode til at låse enheden op med.

 3. Giv barnet denne pinkode, så han/hun kan bruge den i nødstilfælde.

 4. Skift denne pinkode efter brug, så barnet ikke kan låse enheden op med den samme pinkode næste gang.

Norton Family-forældreappen til Android

 1. Åbn Norton Family-appen til forældrestyring i forældertilstand.

 2. Tryk på barnet, som skal administreres.

 3. Åbn fanen Regler.

 4. Tryk på Tidsopsyn under Generelt, og gør følgende.

 5. Du starter eller stopper Tidsovervågning ved at trykke på knappen Fra eller Til.

 6. Tryk på den enhed, som du vil angive tidsbegrænsninger på.

 7. Gør følgende:

  • For at angive tilladt tid skal du trykke på Tilladte timer, trykke på en dag og derefter stryge mod venstre eller højre for at angive det tilladte antal timer pr. dag.

  • For at angive blokerede timer skal ud trykke på Blokerede timer, trykke på en dag og derefter indstille den tidsperiode, hvor barnet ikke må bruge enheden. Du kan indstille flere tidsintervaller ved at trykke på Tilføj tidsrum.

   De lysegrå blokke repræsenterer de tilladte perioder, og de røde blokke repræsenterer de perioder, der er blokeret.

Hvis du logger på din Norton Family-kontoen via din Google-konto, skal du sørge for at logge af fra din Google-konto i din browser, når du har afsluttet konfigurationen af Norton Family.

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v125229896
Operativsystem windows,android,ios
Sidst ændret: 08/02/2022