Andre produkter

Der opstår fejl ved konfigurationen af Norton backup, når der er for lidt lagerplads

NortonLifeLock stiller 25 GB cloudlagerplads til rådighed for hver Norton-nøgle. Dit program skal aktiveres for at kunne bruge funktionen til cloudbackup. Første gang du konfigurerer en cloudbackup, opretter Norton forbindelse til din Norton-konto og beder dig om at logge på kontoen. Vinduet Konfiguration mislykkedes vises, hvis det ikke lykkes at logge på din cloudlagerplads.

Før du aktiverer din cloudlagerplads:

  • Sørg for, at computeren har forbindelse til internettet.

  • Kontrollér, om programmet allerede er blevet registreret på en anden Norton-konto. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Prøv igen og logge på med den Norton-konto, programmet er registreret med.

  • Kontrollér, hvor megen plads der er til rådighed på din sikre cloudlagerplads. Du kan købe mere plads, hvis du skulle have brug for det.

Du kan dele den cloudlagerplads, der er tildelt din Norton-konto, blandt dine computere. Hvis du eksempelvis har to computere med Norton installeret og registreret med den samme Norton-konto. Du kan dele lagerpladsen mellem de to computere. Du bruger 10 GB cloudlagerplads til den første computer. Når du aktiverer cloudlagerpladsen for den anden computer ved hjælp af den samme Norton-konto, kan denne computer bruge de resterende 15 GB plads.

Cloudlagerpladsen varierer, afhængigt af hvilket program du bruger.

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v73596013
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 06/01/2021