Andre produkter

Almindelige Norton Online Backup-fejl

Almindelige Norton Online Backup-fejl

Norton Online Backup registrerer eventuelle fejl, der opstår under en backup- eller gendannelsesproces, i aktivitetslogfilen. Se Visning af rapporten over backup og gendannelse.

Nedenstående tabel viser en liste over nogle af de almindelige Norton Online Backup-fejl, der kan opstå under backupkopieringer og gendannelser, og deres løsninger:

Tabel: Typiske fejlmeddelelser og deres løsninger

Fejlmeddelelse

Løsning

A1001

A1002

Backup eller gendannelse mislykkedes.

Internetforbindelsen blev afbrudt eller nulstillet.

Kontrollér internetforbindelsen, og start backup- eller gendannelsesprocessen igen.

Sørg for, at computeren er tændt og har forbindelse til internettet under backup- eller gendannelsesprocessen.

A2028

Der blev oprettet forbindelse, men processen blev ikke gennemført.

Du skal genstarte backupkopieringen eller gendannelsen senere.

A2047

Dette er en midlertidig fejl.

Den betyder, at der sandsynligvis kører andre opgaver på det planlagte tidspunkt. Denne fejl udbedres automatisk, inden du kører den næste backup. Hvis denne fejl vises mere end én gang, skal du ændre den planlagte backup til et andet tidspunkt.

A2261

Backup mislykkedes (ikke mere opbevaringsplads).

Du har ikke nok plads på onlinelageret til at gennemføre denne backup.

Denne fejl betyder også, at backupkopieringen ikke blev gennemført. Du skal udføre en ny backup uden fejl for at gendanne eller overføre dataene.

Du kan løse dette problem på en af følgende måder:

A2266

Gendannelse af filer på computeren mislykkedes.

Norton Online Backup har registreret nogle fejl, som gør, at en eller flere filer ikke kan gendannes. F.eks. kan der ikke skrives til en fil, en eksisterende fil kan ikke overskrives, der er en afkodnings- eller dekomprimeringsfejl (for en beskadiget fil).

  • I Windows XP skal du oprette en mappe og gendanne filerne i den.

  • I Windows 10/8/7/Vista skal du oprette en mappe, som alle har adgang til, og gendanne filerne i den.

  • På en Mac skal du oprette en mappe kaldet Gendannede filer her: /Brugere/Fælles/

A2287

A2235

Computerens lokale harddisk C: er fuld.

Du skal slette indholdet i følgende mappe: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Du må ikke fjerne filer med følgende typenavne: .txt, .log, .ini og .slg. Du må dog gerne fjerne .arc-filerne, da backupprocessen ikke blev gennemført.

  • I Windows XP findes mappen her: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • I Windows 10/8/7 findes mappen her: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • På en Mac findes mappen her: /Bibliotek/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Denne fejl betyder, at der ikke er forbindelse til internettet.

Stop den nuværende backup eller gendannelse, tjek internetforbindelsen, og prøv igen. Denne fejl opstår, hvis du bruger en hardwarebaseret firewall, f.eks. en som er indbygget i en router eller et modem.

A2816

Firewallen blokerer backupprogrammet.

Denne fejlmeddelelse gælder typisk en softwarebaseret firewall. Kontrollér indstillingerne for computerens firewall. Lav om på indstillingerne, så onlinebackup tillades.

A4169

Der er opstået timeout for den onlinebackup.

Annuller installationen, åbn Jobliste på computeren, og stop Norton Online Backup-processen. Vælg derefter Programmer, og slet Norton Online Backup-mappen og dens indhold i Symantec-mappen.

Backup blev gennemført med fejl (nogle filer kunne ikke backupkopieres)

En eller flere filer kan ikke backupkopieres af Norton Online Backup, fordi de er åbne.

Sørg for, at alle dine programmer og filer lukkes, før backupkopieringen starter. Visse programmer låser filer, selv når de minimeres til meddelelsesområdet. Disse programmer omfatter bl.a. beskedtjenester, Microsoft Office-programmer, Microsoft Outlook og PDA- eller Smartphone-synkroniseringssoftware.

Denne fejl opstår muligvis også, hvis en eller flere af dine delte filer eller mapper, som er valgt til backup, er i brug. Sørg for, at de af dine delte filer eller mapper, som er valgt til backup, ikke bruges af nogen netværksbrugere.

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v57662430
Operativsystem Windows, Mac OS X
Sidst ændret: 19/03/2020