Backupforberedelse

Når du har installeret Norton, skal du konfigurere Norton til at lave backup af de vigtigste filer på computeren. Med Norton kan de vigtige filer enten backupkopieres automatisk eller på et bestemt tidspunkt. Du vil altid kunne ændre konfigurationen af backup.

Når du backupkopierer filer, skal du foretage følgende indstillinger:

Oversigt

Du kan foretage en række handlinger i forbindelse med et backupsæt, f.eks. oprette, slette og omdøbe dem.

Du kan også se en række oplysninger i forbindelse med et backupsæt, bl.a. dets størrelse, og hvilke filer det rummer.

Hvad

Her kan du vælge mellem en række filtyper, f.eks. billeder, dokumenter og musik. Du kan også vælge enkeltfiler.

Du har følgende valgmuligheder:

  • Kilder

    Her kan du vælge en kilde, som du vil sikkerhedskopiere filer fra.

    Omfanget af en backup afhænger af de valgte kilder.

  • Filtyper

    Her kan du medtage eller udelade filkategorier.

    Du kan tilføje eller udelade filer og mapper fra en backup. Du kan også bruge funktionen Tilføj eller udelad filer og mapper for at se de tilføjede og udeladte filer og mapper. Derudover kan du bruge funktionen Rediger filtype til at redigere filtypenavnene i hver filkategori. Når du markerer Rediger filtype, kan du tilføje, redigere eller fjerne filtypenavnene i hver backupkategori med funktionen Konfigurer.

Hvor

Afhængigt af din computer og de tilsluttede enheder, kan du vælge mellem en række forskellige steder at placere backupkopierne i Norton.

Du kan gemme backupfilerne på et netværksdrev, et flytbart flash-hukommelsesdrev eller på en af computerens indbyggede harddiske.

Det er ikke sikkert at backupkopiere filer til en placering, hvor kildefilerne findes. Du risikerer at miste data i tilfælde af hardwarefejl.

Du kan slette filer, der er lavet backup af tidligere. Du kan også bestemme, om dine backupper skal kontrolleres ved at markere funktionen Kontrollér backup.

Hvornår

Norton kan backupkopiere dine filer, når computeren er inaktiv. Du kan også definere en backuptidsplan eller sikkerhedskopiere filerne manuelt.

Inden der foretages en backup i Norton, undersøges filerne på computeren, så kopieringen kan gennemføres mere effektivt. Under denne undersøgelse optælles det antal filer, som skal backupkopieres i Norton. Norton registrerer også filernes typer og størrelser. Denne proces varer normalt ikke mere end et par minutter, første gang du foretager en backup.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v7922432_ns_sos_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 18/06/2018