Backupforberedelse

Når du har installeret Norton, skal du konfigurere Norton til at lave backup af de vigtigste filer på computeren. Med Norton kan de vigtige filer enten backupkopieres automatisk eller på et bestemt tidspunkt. Du vil altid kunne ændre konfigurationen af backup.

Når du backupkopierer filer, skal du foretage følgende indstillinger:

Oversigt

Du kan foretage en række handlinger i forbindelse med et backupsæt, f.eks. oprette, slette og omdøbe dem.

Du kan også se en række oplysninger i forbindelse med et backupsæt, bl.a. dets størrelse, og hvilke filer det rummer.

Hvad

Her kan du vælge mellem en række filtyper, f.eks. billeder, dokumenter og musik. Du kan også vælge enkeltfiler.

Du har følgende valgmuligheder:

  • Kilder

    Her kan du vælge en kilde, som du vil sikkerhedskopiere filer fra.

    Omfanget af en backup afhænger af de valgte kilder.

  • Filtyper

    Her kan du medtage eller udelade filkategorier.

    Du kan tilføje eller udelade filer og mapper fra en backup. Du kan også bruge funktionen Tilføj eller udelad filer og mapper for at se de tilføjede og udeladte filer og mapper. Derudover kan du bruge funktionen Rediger filtype til at redigere filtypenavnene i hver filkategori. Når du markerer Rediger filtype, kan du tilføje, redigere eller fjerne filtypenavnene i hver backupkategori med funktionen Konfigurer.

Hvor

Afhængigt af din computer og de tilsluttede enheder, kan du vælge mellem en række forskellige steder at placere backupkopierne i Norton.

Du kan gemme backupfilerne på et netværksdrev, et flytbart flash-hukommelsesdrev eller på en af computerens indbyggede harddiske.

Det er ikke sikkert at backupkopiere filer til en placering, hvor kildefilerne findes. Du risikerer at miste data i tilfælde af hardwarefejl.

Du kan slette filer, der er lavet backup af tidligere. Du kan også bestemme, om dine backupper skal kontrolleres ved at markere funktionen Kontrollér backup.

I Norton er der også en funktion til onlinebackup, som kan bruges til at gemme filerne på en sikker internetbaseret lagerplads. Dermed vil dine data også være beskyttet, selvom der sker noget med computeren.

Hvis du vil bruge funktionen Sikker cloudlagerplads, skal du først indstille funktionen Begrænsning af netværksanvendelse til Ingen begrænsning i vinduet Firewallindstillinger.

Sådan fastsætter du Norton-programmets internetforbrug

Hvornår

Norton kan backupkopiere dine filer, når computeren er inaktiv. Du kan også definere en backuptidsplan eller sikkerhedskopiere filerne manuelt.

Norton skal aktiveres, første gang du bruger funktionen Sikker cloudlagerplads. Du kan aktivere din sikre cloudlagerplads ved at klikke på linket Aktivér gratis / Klik her for at aktivere din sikre cloudlagerplads. Hvis du vil bruge tjenesten til onlinebackup i Norton, skal du oprette en Norton-konto. Når du benytter Norton-funktionen til onlinebackup, skal du bruge brugernavnet og adgangskoden til din Norton-konto, så uautoriserede personer ikke kan få adgang til filerne.

Inden der foretages en backup i Norton, undersøges filerne på computeren, så kopieringen kan gennemføres mere effektivt. Under denne undersøgelse optælles det antal filer, som skal backupkopieres i Norton. Norton registrerer også filernes typer og størrelser. Denne proces varer normalt ikke mere end et par minutter, første gang du foretager en backup.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Hjalp disse oplysninger?

DOCID: v7922432_ns_backup_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 15/09/2017