Indstillinger for Automatisk beskyttelse

Med indstillingerne for Automatisk beskyttelse kan du konfigurere funktionerne Beskyttelse fra start og Beskyttelse i realtid i Norton. Du kan konfigurere disse indstillinger, så du ændrer den måde, Norton registrerer og fjerner trusler på. Scanning af flytbart medie kontrollerer det flytbare medie for virus, når du sætter det i.

Det tager kun et par sekunder at scanne flytbare medier. Hvis du hurtigt indsætter og udtager et flytbart medie, vises der evt. en advarsel om, at enheden er i brug. Hvis det er første gang, du får adgang til et flytbart medie på denne computer, skal du vente et par sekunder, før du fjerner det igen.

Beskyttelse fra start øger sikkerheden, når du starter computeren. Beskyttelse fra start sikrer, at Auto-Protect kører ved opstart. På den måde kan Norton-programmet scanne filer, inden de bliver brugt af et andet program eller af operativsystemet.

Du kan angive, hvad der skal scannes vha. mulighederne under Beskyttelse i realtid. Det registrerer også aktivt ukendte sikkerhedsrisici på din computer. Du kan angive, hvad der skal ske, hvis der registreres sikkerhedsrisici eller aktiviteter, som muligvis udgør en sikkerhedsrisiko. Auto-Protect er en meget vigtig komponent i Beskyttelse i realtid, så Auto-Protect bør altid være aktiveret.

Hvordan tilpasser jeg indstillingerne for Automatisk beskyttelse?

Auto-Protect indlæses i hukommelsen, og yder konstant beskyttelse, mens du arbejder. Funktionen bruges til at kontrollere, at der ikke er virus eller andre sikkerhedsrisici, hver gang du bruger programmer på computeren.

Auto-Protect undersøger også, om der er virus på flytbare medier, som du indsætter, når du etablerer forbindelse til internettet eller åbner dokumentfiler, som du modtager eller opretter.

Sådan tilpasses indstillingerne for automatisk beskyttelse

 1. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klik på Antivirus i vinduet Indstillinger under Detaljerede indstillinger.

 3. Vælg de ønskede indstillinger i det vindue, der åbnes.

 4. Klik på Anvend.

Almindelige brugere anbefales at anvende standardindstillingerne Hvis du ønsker at deaktivere en funktion midlertidigt, skal du aktivere den igen så snart som muligt. Hvis du ønsker, at elementer med lav risiko skal fjernes automatisk, skal du konfigurere Avanceret SONAR-tilstand.

Hvordan tilpasser jeg Avanceret SONAR-tilstand?

SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) giver realtidsbeskyttelse mod trusler ved at registrere ukendte sikkerhedsrisici på computeren. SONAR identificerer nye trusler ud fra programmernes normal funktionsmåde. Du kan vælge, hvordan SONAR skal fjerne en trussel, vha. indstillingerne for Avanceret SONAR-tilstand.

Sådan indstilles SONAR til at fjerne trusler automatisk

 1. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klik på Antivirus i vinduet Indstillinger.

 3. Indstil skydeknappen til Altid under Fjern automatisk risici.

 4. Indstil skydeknappen til Altid under Fjern risici, hvis jeg er væk.

 5. Klik på Anvend.

Hvordan udelader jeg en fil fra Auto-Protect og scanninger?

Hvis du mener, at Norton har identificeret et legitimt program som en sikkerhedsrisiko, kan du udelade filen fra Norton-scanninger.

Sådan udelades filer fra Norton-scanninger

 1. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klik på Antivirus i vinduet Indstillinger under Detaljerede indstillinger.

 3. Klik på fanen Scanninger og risici i vinduet Antivirus.

 4. Gør et af følgende under Undtagelser / lave risici :

  • Klik på Konfigurer i rækken Elementer der skal udelades fra scanningerne.

  • Klik på Konfigurer i rækken Elementer der skal udelades fra Auto-Protect-, SONAR- og Download Intelligence-scanninger.

 5. Klik på Tilføj mapper eller Tilføj filer i vinduet, der vises.

 6. Klik på ikonet for Gennemse i dialogboksen Tilføj element. Vælg det element, du vil udelukke fra scanninger, i den viste dialogboks.

 7. Klik på OK.

Hvordan føjer jeg POP3- og SMTP-mailprogrammer til beskyttede porte?

Norton beskytter de mailkonti, der bruger POP3- og SMTP-porte uden SSL. Symantec anbefaler, at du kontrollerer mailprogrammets POP3- og SMTP-portnumre, så dine mails beskyttes. Hvis dit mailprogram ikke bruger standardportnumrene, skal du manuelt tilføje portnumrene i vinduet Beskyttede porte. Funktionen Beskyttede porte beskytter mailprogrammet mod virus og andre sikkerhedstrusler.

Portnumrene til dit mailprogram fås af internetudbyderen (ISP).

Sådan føjes POP3- og SMTP-porte til Beskyttede porte

 1. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klik på Antivirus i vinduet Indstillinger under Detaljerede indstillinger.

 3. Klik på fanen Scanninger og risici i vinduet Antivirus.

 4. Klik på Konfigurer under Beskyttede porte.

 5. Klik på Tilføj i vinduet Beskyttede porte.

 6. Gå til vinduet Tilføj den port, der skal beskyttes på rullelisten Porttype, og gør et af følgende:

  • Klik på POP3 for at tilføje en port til indgående mails.

  • Klik på SMTP for at tilføje en port til udgående mails.

 7. Indtast portnummeret i boksen Port.

  Portnummeret skal være mellem 1 og 65535.

 8. Klik på OK.

 9. Gå til vinduet Beskyttede porte, klik på Anvend, og klik derefter på OK.

 10. Klik på Luk i vinduet Indstillinger.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Hjalp disse oplysninger?

DOCID: v7631626_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 11/05/2017