Andre produkter

Rediger login-oplysninger

Med Rediger login-oplysninger kan du få vist alle de login-oplysninger, som Identity Safe skal administrere. Login-oplysninger omfatter f.eks. de oplysninger, som du bruger til at logge på din mailkonto og netbank.

Følgende indstillinger vises i vinduet Rediger login-oplysninger:

Loginoplysninger

Du kan få vist alle de loginoplysninger, som Identity Safe skal håndtere.

Du kan organisere dine loginoplysninger i forskellige mapper. Hvis du vælger ikke at kategorisere dine loginoplysninger i en mappe, vises loginnavnet for webstedet. Sektionen Login-oplysninger viser som standard en alfabetisk liste over mapper. Du kan få vist alle login-oplysninger i en mappe ved at klikke på mappeikonet. Når du klikker på det navn på webstedet, der vises på listen i en mappe, vises loginoplysningerne og oplysningerne om adgangskoden i området Detaljer.

Du kan også administrere dine login-oplysninger på Norton Identity Safe -startsiden

Du kan også gøre følgende i sektionen Login-oplysninger:

  • Flyt om på dine login-oplysninger.

    Du har mulighed for at flytte login-oplysninger fra en mappe til en anden ved at redigere login-oplysningerne.

  • Rediger dine login-oplysninger.

    Her kan du redigere dine gemte login-oplysninger, som f.eks. navn, mappe og adgangskode.

Detaljer

Login og adgangskode vises i sektionen Detaljer. Du kan også få vist styrken for loginoplysningernes adgangskode.

Følgende indstillinger vises i vinduet Rediger loginoplysninger :

Søg

Gør det muligt at søge efter loginoplysninger i Identity Safe.

Rediger loginoplysninger understøtter den intelligente "søg under indtastning"-funktion. Resultaterne filtreres efterhånden som tegnene indtastes.

Opret ny mappe

Gør det muligt at oprette mapper, hvor du kan samle loginoplysninger af samme type.

Når du angiver dine loginoplysninger på et websted, beder Identity Safe dig gemme loginoplysningerne for webstedet. Du kan vælge at gemme dine loginoplysninger i en mappe, der er oprettet i vinduet Rediger loginoplysninger. Vælg en mappe på rullelisten Mappe.

Når du tilføjer et login, vises mappen med det tidligere login automatisk på rullelisten Mappe.

Opret ny logon

Gør det muligt at tilføje loginoplysninger manuelt.

Du kan tilføje et login manuelt for et websted.

Hvis du ønsker at tilføje loginoplysninger til et websted, skal du sætte http:// eller https:// foran adressen.

Hvis du har gemt loginoplysninger til et websted, kan du med Identity Safe angive indstillinger for automatisk udfyldning eller manuel indtastning af loginoplysninger, når du besøger webstedet.

Når du klikker på Opret ny logon, viser Identity Safe https:// som standard.

Når du har gemt det nye login, kan du hurtigt få websiden frem ved at vælge Adresse i afsnittet Detaljer.

Slet

Bruges til at slette loginoplysningerne eller mappen fra Identity Safe-profilen.

Når du klikker på indstillingen Slet i vinduet Rediger loginoplysninger, vises en advarsel. Du får at vide, at Norton Identity Safe permanent sletter login-oplysningerne eller mappen fra Identity Safe-profilen.

Følgende indstillinger vises i sektionen Detaljer :

Navn

Viser navnet på det websted, som loginoplysningerne er gemt for.

Du kan få vist navnet på webstedet, der blev angivet i feltet Navn, da du gemte dit login. Når du vælger et logon i sektionen Login-oplysninger, vises detaljerne i sektionen Detaljer. Du kan også ændre navnet for login'et i sektionen Detaljer i vinduet Rediger loginoplysninger.

Adresse

Viser URL-adressen på det websted, som loginoplysningerne er gemt for. Du kan også klikke på URL-adressen for hurtigt at åbne webstedet.

Når du vælger et login i afsnittet Loginoplysninger, vises detaljerne i afsnittet Detaljer. Du kan bekræfte oplysningerne og derefter åbne webstedets loginside med det samme.

I Identity Safe kan du også ændre URL-adressen på den webside, som loginoplysningerne gælder for. Dette gøres ved at bruge linket Skift, der er ved siden af indstillingen Adresse.

Den nye URL-adresse skal tilhøre samme domæne som den aktuelle URL-adresse. Hvis den nuværende URL-adresse f.eks. er http://www.symantec.com, og du vil ændre denne URL-adresse, så kan du ændre den til http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Men du kan ikke ændre den til http://www.symantec.edu.

Brugernavn

Viser brugernavnet for det sæt loginoplysninger, du gemte.

Du kan ændre dit brugernavn via linket Skift, der er ved siden af indstillingen Brugernavn.

Indtast det nye brugernavn i feltet Indtast nyt brugernavn i vinduet Brugernavn. Det nye brugernavn vises, næste gang du besøger det websted, som du har gemt loginoplysninger for.

Adgangskode

Viser adgangskoden til det gemte login.

Du kan bruge linket Vis til at få vist adgangskoden. Når du klikker på linket, bliver du bedt om at indtaste Identity Safe-adgangskoden til den aktuelle samling af legitimationsoplysninger i vinduet Valider adgangskode til Identity Safe.

Vinduet Valider adgangskode til Identity Safe vises kun, hvis du har ændret sikkerhedsniveauet for din Identity Safe-adgangskode i vinduet Adgangskode og sikkerhed.

Klik på Skjul for at skjule adgangskoden. Når adgangskoden er skjult, vises der kun otte tegn i Identity Safe, uanset hvor lang din adgangskode er. Rediger loginoplysninger gør det også muligt at få vist en grafisk gengivelse af styrken for adgangskoden til dit login. Klik på linket Få mere at vide, hvis du vil vide mere om at oprette sikre adgangskoder.

Identity Safe gør det også muligt at ændre adgangskoden for dit login. Du skal først have vist adgangskoden ved at klikke på Vis, og derefter kan du ændre den i feltet Adgangskode.

Ændret den

Få vist, på hvilken dato og hvilket klokkeslæt du sidst foretog ændringer i vinduet Rediger login-oplysninger.

Dato og klokkeslæt opdateres af Identity Safe, selvom du ændrer indstillingerne via Identity Safe på Norton-værktøjslinjen.

Datoen vises i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ og klokkeslættet i formatet TT:MM:SS AM/PM. Hvis du f.eks. foretager ændringer kl. 15.00, den 8. juni 2011, vises det som 06/08/2011 3:00:00 PM.

Bed om adgangskode til Identity Safe før udfyldelse

Du bliver bedt om at angive adgangskoden til Identity Safe, inden der automatisk udfyldes loginoplysninger.

Du bør bruge denne funktion for at gøre dine loginoplysninger mere sikre. Du kan f.eks. bruge denne funktion til din netbank.

Udfyld automatisk, når jeg besøger denne side

Udfylder automatisk loginoplysningerne på de websteder, du besøger.

Symantec anbefaler, at du bruger denne indstilling til at udfylde loginoplysninger på en webside.

Indsend automatisk, når jeg vælger disse loginoplysninger

Logger dig automatisk på de websteder, hvor du har gemt dine loginoplysninger.

Denne funktion aktiveres kun, hvis du vælger indstillingen Udfyld automatisk, når jeg besøger denne side.

Hver gang du foretager ændringer i sektionen Detaljer og derefter går til sektionen Login-oplysninger uden at gemme ændringerne, vises der en advarsel fra Identity Safe. Du bliver bedt om at gemme ændringerne, før du udfører andre handlinger i sektionen Login-oplysninger.

Du kan bruge menuen Boks åben på Norton-værktøjslinjen til at få vist og automatisk udfylde de gemte login-oplysninger.

Du kan også bruge indstillingen Login-assistent i Norton- værktøjslinjen for at se, kopiere eller redigere loginoplysninger eller kort i din cloudboks.

Vinduet Login-assistent indeholder følgende valgmuligheder:

Login-oplysninger til websted

Bruges til at se login-oplysningerne til den webside, der lige nu er indlæst i browseren.

Kort

Giver dig en oversigt over de login-oplysninger, som du har gemt i din boks i skyen.

Alle loginoplysninger

Giver dig en oversigt over alle de login-oplysninger, du har gemt i din onlineboks.

Hvis du har gemt flere loginoplysninger til det samme websted, kan du vælge et login på rullelisten, som findes øverst til venstre i vinduet Login-assistent.

Norton Identity Safe registrerer automatisk login-felter, der ikke er udfyldt automatisk, eller som er udfyldt forkert af Identity Safe på websiderne, og viser menulinjen Behov for assistance i din browser. Med menulinjen Behov for assistance kan du bruge de gemte login-oplysninger. Hvis du ønsker manuelt at indtaste oplysninger fra dine Identity Safe-data, skal du klikke på Kopiér for at kopiere og indsætte oplysningerne i felterne.

Du skal validere adgangskoden til din boks for at kunne administrere login-oplysningerne i Login-assistenten, hvis du vælger Bed om adgangskode til Identity Safe før udfyldelse i vinduet Rediger login-oplysninger.

Redigering eller sletning af loginoplysninger

Sådan gemmes login-oplysninger

Om Indstillinger for sikkerhed

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v70595252_identity_safe_standalone_1_da_dk
Operativsystem Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sidst ændret: 08/08/2013