Andre produkter

Valg af placering af backup

Med Norton kan du lave backup af filerne og gemme dem forskellige steder. Hastigheden, sikkerheden og kvaliteten af dine backup afhænger af, hvor du vælger at placere kopierne. Der er ikke en enkelt placering, som er den bedste i alle situationer og for alle brugere.

Afhængigt af din computer og de tilsluttede enheder, kan du vælge mellem en række forskellige steder at placere backupkopierne i Norton. Du kan bruge oplysningerne i følgende tabel til at vælge den placering, som bedst opfylder dine behov for sikkerhed, hastighed og lagerkapacitet:

C: (Lokal harddisk)

Med denne type backup gemmes filerne i en særlig mappe på C-drevet. Det er både hurtigt og praktisk at lave backup af filerne på C-drevet, og der er lige så megen plads, som der er ledig plads på harddisken. Du kan bruge denne mulighed til at foretage automatiske backup. Backup til C-drevet er en bekvem, men også usikker, backupmetode. Hvis der opstår mekaniske problemer med harddisken, risikerer du, at både de originale filer og backupkopierne bliver ødelagt. Hvis du bruger C-drevet til hurtig, automatisk backup, bør du også kopiere filerne over på et andet drev eller lignende en gang imellem.

En anden intern eller ekstern harddisk

Vælger du denne mulighed, er det hurtigt og nemt at foretage backup. Backuppen kan køres automatisk, og du har adgang til backupkopierne lige så længe, som harddisken er sluttet til computeren.

Selvom det er mere sikkert at bruge et andet drev end C-drevet, kan visse former for hardwarefejl stadig resultere i, at både de oprindelige filer og backupkopierne beskadiges.

Hvis du vælger at lave backup af filerne til et andet drev, bør du også kopiere dem til et tredje sted en gang i mellem.

Netværksdrev

Du kan placere backupkopierne på et netværksdrev, hvis computeren er sluttet til et lokalt netværk, som du har adgang til. Afhængigt af netværkshastigheden kan det næsten være lige så hurtigt som at kopiere filerne over på en intern eller ekstern harddisk.

Du kan ikke vælge denne placering, hvis computeren ikke er sluttet til et netværk, hvor du har adgang til lagerplads.

Hvis du vil lave backup af dine data til et eksternt netværksdrev, skal du oprette forbindelse til det eksterne netværksdrev fra din computer. Når du tilslutter et drev, skal du også angive et drevbogstav for forbindelsen.

Flashdrev og flytbare lagerenheder, herunder iPod

Backupkopierne kan også placeres på flash-drev og lignende lagerenheder, som er sluttet til computeren.

Norton viser den slags enheder som en ekstern harddisk. Hvis en sådan enhed altid er sluttet til computeren, kan den bruges til automatiske backup.

Der kan være mindre plads på den slags lagerenheder end på harddiske. Hvis du gemmer backupkopierne på et flash-drev, bør du også kopiere filerne til et andet sted en gang imellem.

Når du vælger Sikker cloudlagerplads som backupplacering i Norton, bliver du bedt om at lade dig registrere på din Norton-konto. Du skal have forbindelse til internettet, før du kan lade dig registrere på din Norton-konto.

Hvis du vil bruge Sikker cloudlagerplads som backupplacering, skal du indstille funktionen Begrænsning af netværksanvendelse til Ingen begrænsning i vinduet med firewallindstillinger.

Sådan fastsætter du Norton-programmets internetforbrug

Du skal aktivere Norton med en gyldig licensnøgle for at kunne bruge cloudlagerpladsen.

Valg af placering af backup

  1. Sørg for, at den enhed, der skal laves backup af dataene til, er tilsluttet computeren og tændt.

  2. Start Norton.

    Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

  3. Dobbeltklik på Backup i hovedvinduet i Norton, og klik derefter på Backupsæt.

  4. Vælg et sted og en enhed, hvor dine backups skal gemmes, på fanen Hvor.

    Hvis enheden eller stedet ikke vises på listen, skal du klikke på Opdatér liste.

  5. Klik på Gem indstillinger.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v6958527_ns_backup_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 21/08/2018